AMBIENT

Hãy trình bày phương pháp hóa học để thu được khí CH4

bởi Lan Anh 01/06/2019

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để :

a/ Thu được khi CH4 .

b/ Thu được khí CO2 .

HELP ME !!!!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Thu khí CH4: dẫn hỗn hợp khí qua dd Ca(OH)2 dư, CO2 sẽ bị hấp thụ còn CH4 thoát ra. Ta thu được CH4 tinh khiết:
  Ca(OH)2 + CaCO3 -> CaCO3 + H2O
  b) Cách 1: Dẫn hỗn hợp khí qua Ca(OH)2 dư, CO2 sẽ bị hấp thụ còn CH4 thoát ra. CO2 lúc này tạo kết tủa CaCO3 với dung dịch Ca(OH)2. Lọc kết tuả, nung CaCO3, ta thu được CO2 tinh khiết:
  Ca(OH)2 + CaCO3 -> CaCO3 + H2O
  CaCO3 -> CaO + CO2

  Cách 2: Dẫn khí oxi vừa đủ vào hỗn hợp, đốt cháy. CH4 phản ứng tạo CO2 và H2O:
  CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O (nhiệt)
  Dẫn hỗn hợp khí qua H2SO4 đặc hấp thụ nước, ta được CO2 tinh khiết
  bởi Mai Hoai Thuong 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>