ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36.3 trang 46 SBT Hóa học 9

Bài tập 36.3 trang 46 SBT Hóa học 9

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.3

 
 

Theo đề bài: 22,4 lít O2 có khối lượng bằng 44,8 lít hiđrocacbon A. Vậy 2 mol A có khối lượng bằng 1 mol oxi

⇒ M= 16 gam ⇒ công thức phân tử của A là CH4.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.3 trang 46 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1