ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí trong X,Y,Z

Hỗ hợp X gồm CH\(_4\) và H\(_2\) có khối lượng 2,2g. Tỉ khối của hỗn hợp X so vs hidro là 2,75. Trộn V lít khí oxi với 2,2g hỗn hợp khí X thì được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với hidro là 9,375. Cung cấp nhiệt để thực hiện phản ứng cháy hỗn hợp Y, phản ứng xong làm lạnh hỗn hợp sản phẩm thì thu được hỗn hợp khí Z

a) Tính V(đktc)

b) Ác định thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí trong X,Y,Z

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • _ \(\overline{M}_X=5,5\Rightarrow n_X=0,4mol\)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của CH4 và H2 trog hh X (a,b > 0)

  \(\Rightarrow a+b=0,4\) (I)

  _ mx = 2,2 g \(\Rightarrow16a+2b=2,2\left(II\right)\)

  (I)(II) => a = 0,1; b = 0,3

  Vậy %V các khí trong X là:

  \(\Rightarrow\%V_{CH_4}=\dfrac{0,1}{0,4}.100\%=25\%\)

  \(\%V_{H_2}=75\%\)

  PTHH: \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\) (1)

  0,1mol____________0,4 mol

  \(2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\) (2)

  _ hh khí Y (CH4, H2 và O2)

  Gọi x là số mol của O2 (x > 0)

  _ \(d^Y/H_2=9,375\Rightarrow\overline{M}_Y=18,75\)

  \(\Rightarrow\dfrac{1,6+0,6+32x}{0,4+x}=18,75\Rightarrow x=0,4\)

  Thành phần %V mỗi khí trong Y là:

  + \(\%V_{CH_4}=\dfrac{0,1}{0,8}.100\%=12,5\%\)

  + \(\%V_{H_2}=\dfrac{0,3}{0,8}.100\%=37,5\%\)

  + \(\%V_{O_2}=50\%\)

  Giả sử hh X pư hết \(\Rightarrow n_{O_2pư}=2n_{CH_4}+\dfrac{1}{2}n_{H_2}=2.0,1+\dfrac{1}{2}.0,3=0,35\) < 0,4

  => sau pư (1,2) O2 dư, hh X pư hết

  Khi đó: \(n_{O_2}\) = \(0,4-0,35=0,05\left(mol\right)\)

  _ hh khí Z (O2 , CO2)

  _ \(n_Z=0,05+0,4=0,45mol\)

  Thành phần %V mỗi khí trong Z là:

  + \(\%V_{O_2}=\dfrac{0,05}{0,45}.100\%=11,11\%\%\)

  + \(\%V_{CO_2}=100-11,11=88,89\%\)

    bởi Truong Huong 21/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1