AMBIENT

CTPT của ankan là gì?

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 27/04/2019

1. Khí X có tỉ khối so với Hiđro là 14 . Khí X là...

2. Đốt cháy hoàn toàn 11,2lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ( đktc) thu được 16,2g nước. Thành phần phần trăm theo thễ tích của khí CH4 và H2 trong hỗn hợp lần lượt là bao nhiêu ?

3. Tỉ khối hơi của 1 ankan đối với khí Metan là 1,875. CTPT của ankan là gì?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1.dx/H2=14=>MX=28=>X là C2H4

  2.SỐ mol của hỗn hợp là : Vhh=\(\dfrac{11.2}{22.4}=0.5\left(mol\right)\)

  số mol của H2O là: nH2O=\(\dfrac{16.2}{18}=0.9mol\)

  gọi nCH4 =x,nH2 là y

  CH4 +2O2 ----> CO2 +2H20

  x---------------------------->2x

  2H2 +O2 ---->2H2O

  y------------------>y

  ta có pt \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0.5\\2x+y=0.9\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0.4\\y=0.1\end{matrix}\right.mol\)

  Vch4=0.4 . 22,4 =8,96 (l) =>%VCH4=\(\dfrac{8,96}{11,2}.100\%=80\%\)

  => %VH2=20%

  3.dankan/CH4=1.875 => Mankan=1.875.16=30 (g/mol)

  ctct: CnH2n+2 = 30 => 14n+2=30 => n=2

  => ankan là C2H6

  bởi Nguyễn Nhung 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>