ON
YOMEDIA
VIDEO

CTPT của ankan là gì?

1. Khí X có tỉ khối so với Hiđro là 14 . Khí X là...

2. Đốt cháy hoàn toàn 11,2lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ( đktc) thu được 16,2g nước. Thành phần phần trăm theo thễ tích của khí CH4 và H2 trong hỗn hợp lần lượt là bao nhiêu ?

3. Tỉ khối hơi của 1 ankan đối với khí Metan là 1,875. CTPT của ankan là gì?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.dx/H2=14=>MX=28=>X là C2H4

  2.SỐ mol của hỗn hợp là : Vhh=\(\dfrac{11.2}{22.4}=0.5\left(mol\right)\)

  số mol của H2O là: nH2O=\(\dfrac{16.2}{18}=0.9mol\)

  gọi nCH4 =x,nH2 là y

  CH4 +2O2 ----> CO2 +2H20

  x---------------------------->2x

  2H2 +O2 ---->2H2O

  y------------------>y

  ta có pt \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0.5\\2x+y=0.9\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0.4\\y=0.1\end{matrix}\right.mol\)

  Vch4=0.4 . 22,4 =8,96 (l) =>%VCH4=\(\dfrac{8,96}{11,2}.100\%=80\%\)

  => %VH2=20%

  3.dankan/CH4=1.875 => Mankan=1.875.16=30 (g/mol)

  ctct: CnH2n+2 = 30 => 14n+2=30 => n=2

  => ankan là C2H6

    bởi Nguyễn Nhung 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1