AMBIENT

Tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên

bởi Dương Quá 01/06/2019

Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít Metan (CH4) ở đktc

a, Tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên

b, Dẫn toàn bộ sản phẩm của phản ứng trên vào nước vôi trong dư. Tính khối lượng chất rắn thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(nCH4=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  CH4 + 2O2-\(^{t0}\)\(\rightarrow\) CO2 + 2H2O

  0,4mol...0,8mol...0,4mol

  a) Ta có : Vkk = 5VO2 = 5.(0,8.22,4)=89,6 (l)

  b) Ta có PTHH :

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  0,4mol.......................0,4mol

  => mCaCO3 = 0,4.100 = 40 (g)

  vậy...............

  bởi nguyễn thắng 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>