YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 58 sách GK Hóa lớp 9

Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

a) MgSO4.

b) CuCl2.

c) AgNO3.

d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra? Giải thích và viết phương trình hóa học.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

a) Không có phản ứng, vì hoạt động hóa học của Mg > Al.

b) Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch CuCl2 nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓

c) Có chất rắn màu trắng bám ngoài Al.

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓

d) Có khí hiđro bay lên

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON