RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 58 sách GK Hóa lớp 9

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích sự lựa chọn.

a) AgNO3.

b) HCl.

c) Mg.

d) Al.

e) Zn.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Dùng Al để làm sạch muối nhôm vì: 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Long lanh

  các bạn giúp mk viết 2 phương trình này cái nha

  Fe2O3+....\(\rightarrow\)Fe

  Al(OH)3+...\(\rightarrow\)Al2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bánh Mì

  nung 93,9 gam hỗn hợp x gồm fe304 và Al trong môi trường chân không. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp y. chia y làm hai phần.
  Phần 1 cho tác dụng với NaOH dư thu được 1,344 lít H2
  phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 14,112 lít H2 biết các khi đó ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng các chất ở hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  a) Cho 2,25 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 1344 ml (đktc) khí và còn lại 0,6 gam chất rắn không tan. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong A.

  b) Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lít SO2 (đktc) vào 13,95 ml dung dịch KOH 28%, có khối lượng riêng là 1,147g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

  c) Lấy toàn bộ lượng HCl đã phản ứng ở trên trộn vào V lít dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch B. Tính V, biết rằng lượng dung dịch B thu được có thể hòa tan hết 0,51 gam nhôm oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Cho 3,68 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd H2SO4 10% (vừa đủ) thu đuôc 2,24 lít khí H2 và ddA . Tính khối lượng ddA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho m(g) hỗn hợp A gồm Al và Mg tác dụng vs đ H2SO4 loãng dư thu đc 3,136 l khí H2 (đktc). Mặt khác cho m(g) hỗn hợp A tác dụng vs đ NaOH sau phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 1,2g chất rắn . Tính % về khối lượng của hh A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho mg hỗn hợp Al và Fe tác dụng HCl thu được 8,96l khí dktc.Nếu cho mg ha trên tác dụng NaOH dư sau phản ứng thu được 11,2g chát rắn.Tính giá trị m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  1) Ngâm 1 lá nhôm trong 60,8 g dung dịch sắt sunfat 20% cho đến khi nhom k tan nữa tính khối lượng nhôm đã phản ứng và nồng độ % của dung dịch đã phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  có bao nhiêu gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O được tách ra khi làm bay hơi 160 g nước từ 320 g dd KAl(SO4)2 bão hoà ở 20 độ C . biết rằng ở 20 độ C dd KAl(SO4)2 bão hoà chứa 5.5 phần trăm KAl(SO4)2 về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Cho kim loại Al + HNO3 loãng dư, thu được dung dịch A. Cho A + dung dịch KOH thu được kết tủa B, dung dịch C và khí D có mùi khai. Cho từ từ dung dịch Hcl vào dung dịch C, lại thấy kết tủa B. Cho kết tủa B và khí D vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch E. Cô cạn dung dịch E ta thu được 1 loại phèn. Xác định thành phần các chất A, B, C, D, E. Viết phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hỗn hợp 2 kim loại nhôm và sắt nặng m(gam) nếu hòa tan m (gam) hỗn hợp bằng dung dich H2SO4 dư thì thu được 8,96l khí ở đktc . còn nếu hòa tan m (gam) hỗn hợp ttrong dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 khí ở đktc

  a)viết phương trình phản ứng xảy ra

  b) tính khối lượng ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Cho 24,3g nhôm tác dụng với một lượng dd HCl 14,6% vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí H2 (đktc).

  a, Viết PTHH của PƯ xảy ra

  b, Tính V

  c, Tính khối lượng dd HCl 14,6% cần dùng

  d, Tính nồng độ phần trăm của dd muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  hòa tan hoàn toàn 14.,2g hỗn hợp bột 2 oxit Al2O3 và MgO cần dùng 400g dung dịch H2SO4 9,8% .

  a viết pt

  b tính số gam mỗi oxit trong hỗn hợp

  c tính C% các chất thu được trong dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho 8,3 gam hỗn hợp kim loại nhôm và sắt Hòa tan trong dung dịch NaOH dư sau Phản ứng thu được 3,36l khí (đktc)

  a. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết PTHH của AL với đ NaOH

  2Al + 2NaOH -> 2 NaAlO2 +3H2O. b. Nêu cách làm sạch Fe từ hỗn hợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  có hai chất bột đều là kim loại, một lọ đựng bột Fe , một lọ đựng bột Al, cả hai lọ đều bị mất nhãn. Em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm để phân biệt được hai kim loại trên? ( các dụng cụ hóa chất coi như có đủ ) Viết Phương trình hóa học xảy ra nếu có ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  cho m gam Cu, Al tan hết trong H2so4 loãng thu được 3,36 lít khi lấy lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với H2so4 đặc nóng thu đuốc 8,96 lít khí So2. Tính phần trăm khối lương mỗi chất ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho Al tác dụng với 100g dung dịch CuSO4 20%

  a) Tính khối lượng Al đã phản ứng

  b) Tính C% của dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  hòa tan hoàn toàn 6.84 gam hỗn hợp gồm al , feo trong 196 gam dung dịch h2so4 vừa đủ . sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch a và 6.72 lít khí ( đktc)

  a, tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)