YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 58 sách GK Hóa lớp 9

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích sự lựa chọn.

a) AgNO3.

b) HCl.

c) Mg.

d) Al.

e) Zn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Dùng Al để làm sạch muối nhôm vì: 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 58 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON