YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 58 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 58 sách GK Hóa lớp 9

Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm nhôm và magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

- Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng thấy còn lại 0,6g chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Ở thí nghiệm 2: Al tác dụng hết với NaOH, còn Mg không phản ứng nên khối lượng Mg là 0,6g.

\(n_{Mg} = \frac{0,6 }{ 24}= 0,025 \ mol\)

Phương trình phản ứng:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Gọi nAl = x

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

nH2 = nMg = 0,025

Theo đề bài ta có:

\(0,025 + \frac{3x}{2} = \frac{1568 }{22400 }= 0,07\)

Giải ra ta có: x= 0,03 mol

⇒ mAl = 0,03 x 27 = 0,81g

\(\\ \% m_{Al }= \frac{0,81 \times 100 \%}{ (0,81+0,6) }= 57,45 \ \% \\ \\ \% m = 100 \% - 57,45 \% = 42,55 \ \%.\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 58 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh Bảo Bảo

  1. viết PTPU sau : (mọi người giúp mk theo kiểu cân bằng electron được thì tốt)
  (1) Al + HNO3 ----------> Al(NO3)3 + NO + NO2 + H2O
  (2) Al+ HNO3 ----------> Al(NO3)3 + NO + N2 + H2O
  (3) M + HNO3 -----------> M(NO3)n + NO + NO2 + H2O

  2. cho 5,2g kim loại A chưa biết hóa trị tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 1,008l hỗn hợp khí NO và NO2(dktc), sau phản ứng khối lượng bình giảm 1,42g. xác định kim loại A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Goc pho

  cho 10g hỗn hợp bột của kim loại Al, Mg và Cu vào dd HCl dd. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,08l H2(đktc) và 1g chất rắn không tan

  a. viết PTHH

  b. tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Cho m1 gam Al vào 100ml dd gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam chất rắn X tác dụng với lượng dư dd HCl thì thu được 0,336 lít khí ( ở đktc ). Tính giá trị của m1 và m2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Hỗn hợp gồm Al,Al2O3 và Cu nwangj 10g Nếu hòa tan hoàn toàn HCl dư giải phóng 3,36l khí ở DKTC nhận được dd B lớn và chất rắn A lớn đem nung nóng A trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 2,79.Tính phần trăm mỗi chất và khối lượng ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Mọi người cho mình hỏi là tại sao có những phương trình mình phải thêm nước vậy?

  Ví dụ: 3NaAlO2 + AlCl3 + 6H2O, tại sao phải cần thêm H2O?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  DE CUONG ON TAP HK1 MON HOA HOC

  1. hoa tan 0,54 gam nhom vao dd 120 gam dd h2so4 4,9% thoat ra V lit khi hidro (dktc)

  a) viet pthh . tinh V ?

  b) tinh nong do phan tram cua cac chat trong dd sau phan ung ?

  2. hoa tan 15,5 gam na2o vao nuoc thanh 500 ml dung dich A

  a) viet pthh xay ra

  b) tinh nong do mol cua dd A

  c) tinh the tich dd h2so4 20% ( D = 1,14g/ml ) can de trung hoa luong dd tren

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp bột nhôm và nhôm oxit bằng dd HCl 3M, thu được 3,36 lít khí (đktc). Hãy tính:

  a) Thành phần % khối lượng mỗi kim loại

  b) Thể tích dd axit cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Hòa tan 7,74 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al trong 500 ml dung dịch hôn hợp chứa HCl 1M và H2SO4 0,38M (loãng), thu được dd A và 8,736 lít H2 (đktc)

  a. Tính khối lượng muối khan thu được

  b. Cho dd A phản ứng với V lít dd NaOH 2M thu được kết tủa lớn nhất. Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho 5,64g hh A gồm 2 kim loại Mg và Al tác dụng với 200ml dd HCl, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd chứa kết tủa. Cô hạn hỗn hợp, thu được 21,26g chất rắn khan. Lại lấy 5,64g hh A, cho tác dụng với 300ml dd HCl đã dùng ở trên khi đun nóng, thu được dd và V1 lít H2 (ĐKTC). Lại làm bay hơi hỗn hợp cuối cùng thu được 25,52g muối khan. Tính nồng độ mol của dd HCl và thể tích V1 của khí H2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  1) a. Hoà tan 10,2g nhôm oxit vào dd HNO3 15% (D=1,05g/ml) . Tính thể tích dd HNO3 cần dùng b. Cũng làm thí nghiêm như trên cho 10,2g Al2O3 vào 100g dd HCl 20% . Tính C% của các chất trong dd thu được sau phản ứng 2) hỗn hợp A có khối lượng 17,2g gồm Kali và kalioxit . Hoà tan hoàn toàn A vào 183g H2O thu được dd B và 2,24 lít khí (đktc) a) Viết PTHH của phản ứng b) tính khối lượng chất tan trong B c) tính C% và CM của dd B (biết D dd= 1g/ml)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe để phản ứng vừa đủ với H2SO4 để tạo ra 8,96 lít H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Cho 2.7g Al tác dụng với 8g NaOH

  a. Tính thể tích khí thoát ra(dktc)

  b. Tính khối lượng lớn nhất của dung dịch muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho hỗn hợp A gồm: BaCO3, Al, Cu

  Chỉ được dùng dd HCl, dd Ba(OH)2, dụng cụ cân được chất rắn, đèn cồn, ống nghiệm, giấy lọc, bình các loại. Trình bày cách làm, cách tính để xác định thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong A bằng 3 cách khác nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Hòa tan 5,4 g AL và dung dịch HCL nồng độ 2M Tính:

  a) Thể tích dung dịch HCL phản ứg

  b) Thể tích \(h_2\) ở đktc

  c) Nồng độ mol sau phản ứg ( \(V_{d^{ }2}\) coi như không thay đổi )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Hòa tan hoàn toàn 5,4 g kim loại nhôm thì cần vừa m gam dung dịch H2SO4, dd 10%

  a) Tính V khí thu được

  b) Tính m gam dd H2SO4 cần dùng

  c) Tính C% dd muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  viết các phương trình sau:
  a, Al-->Al2O3-->Al2(SO4)3-->Al(OH)3-->Al2O3

  b, Fe-->Fe2O3-->Fe2(SO4)3-->Fe(OH)3-->Fe2O3-->FeCl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho 11g hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng với dd. H2SO4 loãng dư thu được 0,8g H2.

  a Tính thành phần phần trăm theo khối lượng kim loại trong hỗn hợp

  b tính khối lượng H2 SO4 đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1