YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 58 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 58 sách GK Hóa lớp 9

Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm nhôm và magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1568ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

- Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng thấy còn lại 0,6g chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Ở thí nghiệm 2: Al tác dụng hết với NaOH, còn Mg không phản ứng nên khối lượng Mg là 0,6g.

\(n_{Mg} = \frac{0,6 }{ 24}= 0,025 \ mol\)

Phương trình phản ứng:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Gọi nAl = x

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

nH2 = nMg = 0,025

Theo đề bài ta có:

\(0,025 + \frac{3x}{2} = \frac{1568 }{22400 }= 0,07\)

Giải ra ta có: x= 0,03 mol

⇒ mAl = 0,03 x 27 = 0,81g

\(\\ \% m_{Al }= \frac{0,81 \times 100 \%}{ (0,81+0,6) }= 57,45 \ \% \\ \\ \% m = 100 \% - 57,45 \% = 42,55 \ \%.\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 58 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON