ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng muối tan thu được

Bài 1 hòa tan hết 7,74g hh 2 kim loại Mg và Al = dd có chứa 0,5 mol HCl và 0,14 mol H2SO4 thu đc dd A và 8,736 lít khí hidro ở đktc . Tính khối lượng muối than thu đc

bài 2 Khử hoàn toàn 24g h CuO và FexOy = H2 dư ở nhiệt độ cao thu đc 17,6g hh 2 kim loại . tính khối lượng H2O tạo thành sau pứ

Bài 3 Khử hết m gam Fe3O4 = CO thu đc hh A gồm FeO và Fe . A tan vừa đủ trog 0,3 lít đ H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí đktc . .Tính m

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3:

  Fe3O4+CO\(\rightarrow\)3FeO+CO2(1)

  Fe3O4+4CO\(\rightarrow\)3Fe+4CO2(2)

  FeO+H2SO4\(\rightarrow\)FeSO4+H2O(3)

  Fe+H2SO4\(\rightarrow\)FeSO4+H2(4)

  \(n_{Fe}=n_{H_2}=0,2mol\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,3mol\)

  \(n_{FeO}=n_{H_2SO_4\left(pu3\right)}=0,3-0,2=0,1mol\)

  Theo PTHH 1 và 2:

  \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{1}{3}\left(n_{FeO}+n_{Fe}\right)=\dfrac{1}{3}\left(0,1+0,2\right)=0,1mol\)

  \(m_{Fe_3O_4}=0,1.232=23,2g\)

    bởi Lương Nhân 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1