YOMEDIA

Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

Cho 15,4 gam hỗn hợp A gồm Na và Na2O tác dụng với 185 gam nước.Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc và 1 dung dịch B

a,Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong A

b,tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

  bởi Tieu Dong 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O ->2NaOH + H2 (1)

  Na2O +H2O -> 2NaOH (2)

  nH2=\(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNaOH=nNa=2nH2=0,4(mol)

  mNa=23.0,4=9,2(g)

  mNa2O=15,4-9,2=6,2(g)

  nNa2O=6,2/62=0,1(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaOH=2nNa2O=0,2(mol)

  =>\(\sum\)nNaOH=0,2+0,4=0,6(mol)

  C% dd NaOH=\(\dfrac{0,6.40}{15,4+185-0,2.2}.100\%=12\%\)

    bởi Nraug Hmoob Muas 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA