ADMICRO
UREKA

Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

Cho 15,4 gam hỗn hợp A gồm Na và Na2O tác dụng với 185 gam nước.Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc và 1 dung dịch B

a,Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong A

b,tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O ->2NaOH + H2 (1)

  Na2O +H2O -> 2NaOH (2)

  nH2=\(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNaOH=nNa=2nH2=0,4(mol)

  mNa=23.0,4=9,2(g)

  mNa2O=15,4-9,2=6,2(g)

  nNa2O=6,2/62=0,1(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaOH=2nNa2O=0,2(mol)

  =>\(\sum\)nNaOH=0,2+0,4=0,6(mol)

  C% dd NaOH=\(\dfrac{0,6.40}{15,4+185-0,2.2}.100\%=12\%\)

    bởi Nraug Hmoob Muas 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF