YOMEDIA

Tính khối lượng nước bay ra

1.Cho m gam Na vào 500ml dd HCl a(mol/l).Khi pứ xảy ra hoàn toàn thu 13,44 lít H2 và dd A.Cho dd A vào 500ml dd AlCl3 0,5M pứ xong thu được 7,8g kết tủa và dd B

a.Tính m và a

b.Dẫn 4,48 lít CO2 từ từ vào dd B.Tính khối lượng kết tủa thu được(nếu có)

2.Cô cạn 160g dd CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dd chỉ còn 1 nửa so với ban đầu thì dừng lại.Tính khối lượng nước bay ra

  bởi hi hi 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2Na +2HCl--> 2NaCl + H2 (1)

  2Na +2H2O --> 2NaOH +H2 (2)

  3NaOH +AlCl3 --> 3NaCl +Al(OH)3 (3)

  có thể : NaOH +Al(OH)3 --> NaAlO2 +2H2O (4)

  a) nH2=0,6(mol)

  nAl(OH)3=0,1(mol)

  nAlCl3 =0,25(mol)

  xét 2 trường hợp :

  TH1: AlCl3 dư => ko có (4)

  theo (3) : nNaOH =3nAl(OH)3=0,3(mol)

  theo (2) : nNa(2)=nNaOH=0,3(mol)

  nH2(2)=1/2nNaOH=0,15(mol)

  => nH2(1) =0,45(mol)

  theo (1) : nNa(1)=nHCl=2nH2(1)=0,9(mol)

  =>a=1,8(M)

  \(\Sigma\)nNa=1,2(mol)

  =>m=27,6(g)

  TH2 : AlCl3 hết => có (4)

  theo (4) : nNaOH(4) =nAl(OH)3=0,1(mol)

  theo (3) : nNaOH(3)=3nAlCl3=0,75(mol)

  =>\(\Sigma\)nNaOH=0,85(mol)

  theo (2) : nNa(2)=nNaOH=0,85(mol)

  nH2(2)=1/2nNaOH=0,425(mol)

  => nH2(1)=0,175(mol)

  theo (1) : nNa(1)=nHCl=2nH2(1)=0,35(mol)

  =>\(\Sigma\)nNa=1,2(mol)

  =>m=27,6(g)

  a=0,7(M)

  b) CO2 +2H2O +NaAlO2 --> NaHCO3 +Al(OH)3 (5)

  nCO2=0,2(mol)

  theo (4) : nNaAlO2=nAl(OH)3=0,1(mol)

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,2}{1}>\dfrac{0,1}{1}\)

  => CO2 dư ,NaAlO2 hết => bài toán tính theo NaAlO2

  theo (5) : nAl(OH)3 (5)=nNaAlO2=0,1(mol)

  => mAl(OH)3=7,8(g)

    bởi Nguyễn Trúc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA