YOMEDIA

Tính thể tích khí B (đktc).Nồng độ mol của dung dịch HCl

cho 0.594gam hỗn hợp Na và Ba hòa tan vào nước thu được dung dịch A và khí B.Trung hòa dung dịch A cần 100ml dung dịch HCl.Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0.949gam muối.

a)Tính thể tích khí B (đktc).Nồng độ mol của dung dịch HCl

b)Tính khối lượng mỗi kim loại

mn giúp mình với

  bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O \(\rightarrow\)2NaOH + H2 (1)

  Ba + 2H2O \(\rightarrow\)Ba(OH)2 + H2 (2)

  NaOH + HCl \(\rightarrow\)NaCl + H2O (3)

  Ba(OH)2 + 2HCl \(\rightarrow\)BaCl2 + 2H2O (4)

  Đặt nNa=a

  nBa=b

  Ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}23a+137b=0,594\\58,5a+208b=0,949\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,002;b=0,004

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nNa=nH2=0,001(mol)

  nBa=nH2=0,004(mol)

  VH2=0,005.22,4=0,112(lít)

  mNa=23.0,002=0,046(g)

  mBa=0,594-0,046=0,548(g)

  mCl=0,949-0,594=0,355(g)

  nCl=\(\dfrac{0,355}{35,5}=0,01\left(mol\right)\)

  Ta cso:

  nCl=nHCl=0,01(mol)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,01}{0,1}=0,1M\)

    bởi nguyễn thị thúy nga 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA