YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 69 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 69 sách GK Hóa lớp 9

Hãy viết hai phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau đây:

- Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

- Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

- Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

- Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Hai phương trình hóa học của mỗi trường hợp

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ

3Fe + 2O2 → Fe3O(nhiệt độ cao)

2Mg + O2 → 2MgO (nhiệt độ cao)

b) Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl(nhiệt độ cao)

2Al + 3S → Al2S(nhiệt độ cao)

c) Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

d) Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag↓.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 69 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF