YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 148 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 148 sách GK Hóa lớp 9

Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi:

a) Phân tử chất nào có nhóm – OH? Nhóm – COOH?

b) Chất nào tác dụng với K? với Zn? Với NaOH? Với K2CO3?

Viết các phương trình hóa học.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Câu a:

Chất có nhóm -OH là rượu etylic, chất có nhóm -COOH là axit axetic.

Câu b:

Chất tác dụng được với K là rượu etylic và axit axetic:

2C2H5OH + 2Na → C2H5ONa + H2

2CH3-COOH + 2Na → 2CH3-COONa + H2

Chất tác dụng được với Zn, K2CO3 là axit axetic:

2CH3-COOH + Zn → 2(CH3-COO)2Zn + H2O

2CH3-CH2OH + K2CO→ 2CH3-COOK + CO2 + H2O

Chất tác dụng được với NaOH là axit axetic và chất béo:

CH3-COOH + NaOH → CH3-COONa + H2O

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 148 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON