RANDOM

Bài tập 3 trang 149 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 149 sách GK Hóa lớp 9

Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) C2H5OH + ? → ? + H2

b) C2H5OH + ? CO2 + ?

c) CH3COOH + ? CH3COOK + ?

d) CH3COOH + ? ⇔ CH3COOC2H5 + ?

e) CH3COOH + ? ? + CO2 + ?

g) CH3COOH + ?  ? + H2

h) Chất béo + ? → ? + muối của các axit béo.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a) C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

b) C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O.

c) 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2.

d) CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

e) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

g) 2CH3COOH + 2Mg → (CH3COO)2Mg + H2

h) Chất béo + Natri hidroxit → Glixerol + muối của các axit béo.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 149 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Khánh Ngọc

  thực hiện dãy chuyển đổi sau

  C2H5 -> C2H4 -> C2H5OH -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 -> CH3COONa

  C2H5OH -> CO2 -> Na2CO3 -> CH3COONa -> CH3COOH -> (CH3COO)2Zn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Đốt cháy 28 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần phải dùng 67,2 lít khí O2

  a. tính thành phần % thể tích và khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp b. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400g dd Ca(OH)2 25%. Tính C% của chất có trong dd sau pư
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  đốt cháy hoàn toàn 15,2g hh Y gồm axit \(C_nH_{2n+1}COOH\) và ancol \(C_mH_{2m+1}OH\)( có số cacon trong phân tử khác nhau) thu được 13,44l khí CO2 và 14,4g H2O. thực hiện phản ứng este hóa trên với hiệu suất 90% thu được x(G) este. Tính x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA