YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 149 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 149 sách GK Hóa lớp 9

Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) C2H5OH + ? → ? + H2

b) C2H5OH + ? CO2 + ?

c) CH3COOH + ? CH3COOK + ?

d) CH3COOH + ? ⇔ CH3COOC2H5 + ?

e) CH3COOH + ? ? + CO2 + ?

g) CH3COOH + ?  ? + H2

h) Chất béo + ? → ? + muối của các axit béo.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

a) C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

b) C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O.

c) 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2.

d) CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O

e) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

g) 2CH3COOH + 2Mg → (CH3COO)2Mg + H2

h) Chất béo + Natri hidroxit → Glixerol + muối của các axit béo.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 149 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON