YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 149 SGK Hóa học 9

Giải bài 7 tr 149 sách GK Hóa lớp 9

Cho 100g dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a) Khối lượng dung dịch NaHCO3:

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

\(n_{CH_{3}COOH} =\frac{ 12 }{60 }= 0,2 \ mol\)

nNaHCO3 = 0,2mol.

mNaHCO3 cần dùng = 0,2 x 84 = 16,8g.

Khối lượng dung dịch NaHCO3 cần dùng:

\(\frac{16,8 \times 100}{8,4} = 200 \ g\)

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch CH3COONa:

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 100 + 200 – (0, 2 × 44) = 291,2g.

\(C \%_{CH_{3}COONa} = \frac{0,2 \times 82}{291,2 \times 100 \%} = 5,63 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 149 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON