YOMEDIA

Bài tập 7 trang 149 SGK Hóa học 9

Giải bài 7 tr 149 sách GK Hóa lớp 9

Cho 100g dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.

a) Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng.

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a) Khối lượng dung dịch NaHCO3:

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

\(n_{CH_{3}COOH} =\frac{ 12 }{60 }= 0,2 \ mol\)

nNaHCO3 = 0,2mol.

mNaHCO3 cần dùng = 0,2 x 84 = 16,8g.

Khối lượng dung dịch NaHCO3 cần dùng:

\(\frac{16,8 \times 100}{8,4} = 200 \ g\)

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch CH3COONa:

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 100 + 200 – (0, 2 × 44) = 291,2g.

\(C \%_{CH_{3}COONa} = \frac{0,2 \times 82}{291,2 \times 100 \%} = 5,63 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 149 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Văn Duyệt

  Đốt cháy hết A gam khí CH4 cần vừa đủ 672 ml khí oxi ở đktc

  a,viết các phản ứng xảy ra

  b,tính A và thể tích khí CO2 tạo ra ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Đốt cháy hoàn toàn 672ml hỗn hợp gồm hidro và CH4 cần vừa đủ 0,96 gam oxi

  a,viết các phương trình phản ứng xẩy ra

  b,tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp đầu

  c,tính thể tích của hỗn hợp thu đc (Co2 và H2O) ở đktc ,biết hiệu suất của phản ứng là 90℅ và nước ở trạng thái hơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  1. X là hỗn hợp gồm metan và etilen dẫn X qua bình nước brom dư thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thấy có 15g kết tủa.

  a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?

  b) tính % thể tích các chất trong X ?

  2. Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men 4.6g rượu etylic, biết hiệu suất lên men của phản ứng lên men giấm là 80% ?

  3.Đốt cháy hoàn toàn 4.48 lít hỗn hợp A gồm metan và etylen thu được 21,12g khí cacbonic.

  a) Tính thành phần % theo thể tích, % theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp?

  b) Dẫn hỗn hợp trên vào dung dịch nước brom dư. Hỏi sau phản ứng khối lượng dung dịch brom thay đổi như thế nào ?

  ( tăng hay giảm bao nhiêu gam ?)

  4. Cho 80 g axit axetic tác dụng với 23g rượu etylic thu được 33 etyl axetat. Tính hiệu suất phản ứng este hóa ?

  5. Dẫn 6.72 lít khí etylen vào nước trong điều kiện thích hợp thu được 34,5 ml rượu 30 độ (D rượu = 0.8 ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml ). tính hiệu suất sau phản ứng . ?

  6. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo 2 giai đoạn :

  a. (-C6H10O5-)n ---> C6H12O6 Hiệu suất h1= 70%

  b. C6H12O6 ---> C2H5OH Hiệu suất h2= 60%

  - Viết phương trình hóa học ?

  - Tim khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột ?

  7. Đốt cháy hoàn toán 6g hợp chất hữu cơ A thu được 13,2g khí CO2 và 7,2g nước. Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol là 60ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.mol. Viết các công thức cấu tạo có thể có từ công thức phân tử trên?

  ANH CHỊ GIÚP ĐỠ E ĐI Ạ <3 E CẢM ƠN ĐỀ CƯƠNG MAI CÔ BẮT NỘP ROI EM CẢM ƠN ANHHH CHỊ NHIỀU Ạ !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA