YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 48.1 trang 57 SBT Hóa học 9

Bài tập 48.1 trang 57 SBT Hóa học 9

Có các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.

a) Những chất nào tan nhiều trong nước ?

b) Những chất nào có phản ứng thủy phân ?

c) Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau ?

Hãy viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48.1

a) Các chất tan nhiều trong nước: C2H5OH, CH3COOH.

b) Các chất có phản ứng thuỷ phân :

CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.

c) Các chất chuyển đổi cho nhau theo sơ đồ

Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải sbt Hóa học 9

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48.1 trang 57 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF