YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 48.6 trang 58 SBT Hóa học 9

Bài tập 48.6 trang 58 SBT Hóa học 9

Cho m gam hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COOC2H5 tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300ml. Tách lấy toàn bộ lượng rượu etylic tạo ra rồi cho tác dụng với Na thu được 2,24 lít khí H(đktc).

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48.6

Gọi số mol CH3COOH là x

số mol CH3COOC2H5 là y.

Phương trình hoá học của phản ứng giữa axit và este với NaOH :

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O    

  x mol          x mol

CH3COOC2H+ NaOH → CH3COONa + C2H5OH

   y mol            y mol         y mol

Số mol NaOH phản ứng là: x + y = 300/1000 x 1 = 0,3 mol

Phương trình hoá học của phản ứng giữa rượu etylic với Na :

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2

     y           y/2

Ta có y/2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 → y = 0,2

Thay y = 0,2 vào phương trình x + y = 0,3, ta có :

x = 0,3 - 0,2 = 0,1 (mol).

Vậy khối lượng axit axetic là: 60.0,1 = 6 (gam).

Khối lượng etyl axetat là: 88.0,2 = 17,6 (gam).

Khối lượng hỗn hợp là: 6 + 17,6 = 23,6 (gam).

Vây % khối lượng axit axetic = 6/23,6 × 100% = 25,42%

% khối lượng etyl axetat là 100% - 25,42% = 74,58%.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48.6 trang 58 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF