ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 48 Luyện tập Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 48 về Luyện tập Rượu etylic, axit axetic và chất béo online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Chất đạm
  • B. Chất bột
  • C. Chất béo
  • D. Chất xơ
  • A. Glixerol và axit béo.
  • B. Glixerol và muối của các axit béo.
  • C. Axit béo.
  • D. Muối của các axit béo.
   
   
  • A. R-COOH
  • B. C17H35-COOH
  • C. C3H5(OH)
  • D. (C17H35-COO)3C3H5.
  • A. Dùng quỳ tím và nước.
  • B. Khí cacbon đioxit và nước.
  • C. Kim loại natri và nước.
  • D. Phenolphtalein và nước.
  • A. 3,3 gam.
  • B. 4,4 gam.
  • C. 6,6 gam.
  • D. 3,6 gam.
 • Câu 6:

  Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo , etilen, chất nào có nhóm -OH?

  • A. rượu etylic
  • B. axit axetic
  • C. chất béo
  • D. etilen
 • Câu 7:

  Phát biểu nào sau đây là sai:

  • A. Chất béo có phản ứng thủy phân với axit
  • B. etyl axetat tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch HCl 
  • C. etyl axetat không tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch kiềm
  • D. Chất béo vừa thủy phân trong dung dịch axit vừa thủy phân trong dung dịch kiềm.
 • Câu 8:

  Chất A và B trong phương trình sau: CH3COOH + A → CH3COOK + B lần lượt là?

  • A. K và H2O
  • B. O2 và H2O
  • C. KOH và H2
  • D. K và H2
 • Câu 9:

  Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?

  • A. rượu etylic, axit axetic
  • B. rượu etylic, dầu ăn
  • C. etilen, dầu ăn
  • D. rượu etylic, etilen
 • Câu 10:

  Công thức nào sau đây là của axit axetic?

  • A. C2H5OH
  • B. HCOOH
  • C. CH3COOH
  • D. C2H5CHO
 • Câu 11:

  Từ 10 lít rượu 8o có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu xuất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8 g/cm3.

  • A. 834,8g
  • B. 768g
  • C. 640g
  • D. 192g
 • Câu 12:

  Tính khối lượng NaHCO3 8,4% cần dùng để tác dụng đủ với 100g dung dịch CH3COOH 12%?

  • A. 100g
  • B. 200g
  • C. 300g
  • D. 400g
 

 

 

YOMEDIA
1=>1