YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 48.7 trang 58 SBT Hóa học 9

Bài tập 48.7 trang 58 SBT Hóa học 9

Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam một hỗn hợp gồm este có công thức CH3COOCnH2n+1 và ancol CnH2n+1OH, thu được 44 gam khí CO2 và 19,8 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của este và ancol.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48.7

Phương trình hóa học:

CH3COOCnH2n+2 + (3n+4)/2 O→ (n+2)CO2 + (n+2)H2O

CnH2n+2OH + 3n/2O2 → nCO2 + (n+1)H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

⇒ 22,2 + mO2 = 44 + 19,8 ⇒  mO2 = 41,6g

Sau phản ứng: mO = 44/44 x 32 + 19,8/18 x 16 = 49,6g

Vậy khối lượng oxi có trong este và ancol là: 49,6 - 41,6 = 8 (gam).

Theo phương trình hoá học khi đốt cháy este thu được nCO2 = nH2O còn khi đốt cháy ancol số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

⇒ nancol = nH2O - nCO2 = 1,1 - 1 = 0,1 mol

Vậy khối lượng oxi trong este là : 8 - 16.0,1 = 6,4g

⇒ neste = 6,4 : 32 = 0,2 mol

⇒ 0,2.(n+2) + 0,1n = 1

⇒ 2n + 4 + n = 10 ⇒ n = 2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48.7 trang 58 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF