YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 148 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 148 sách GK Hóa lớp 9

Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Phản ứng của etyl axtat với dung dịch HCl:

CH3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + C2H5OH

Phản ứng của etyl axtat với dung dịch NaOH.

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 148 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON