YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 48.4 trang 58 SBT Hóa học 9

Bài tập 48.4 trang 58 SBT Hóa học 9

Trình bày phương pháp tách các chất ra khỏi nhau từ các hỗn hợp sau :

a) Rượu etylic và axit axetic.

b) Axit axetic và etyl axetat

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48.4

a) Cho hỗn hợp tác dụng với CaO, sau đó chưng cất được rượu etylic. Chất rắn không bay hơi cho tác dụng với H2SO4, sau đó chưng cất thu được CH3COOH.

b) Cho hỗn hợp tác dụng với CaCO3, sau đó chưng cất được etyl axetat.

Chất rắn không bay hơi cho tác dụng với H2SO4, sau đó chưng cất thu được CH3COOH.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48.4 trang 58 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF