RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 149 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 149 sách GK Hóa lớp 9

Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Ứng với công thức phân tử C2H6O2 có 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là: CH3-CH2-OH (1) và CH­3­-O-CH3 (2).

Vì vậy, để  chứng minh (hay xác định) A là rượu etylic thì ta phải xác định công thức cấu tạo của nó:

Cho A tác dụng với Na, nếu có H2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –OH, là rượu etylic.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2 

Chất đi metyl ete CH­3­ – O – CH3 không phản ứng với Na.

Ứng với công thức phân tử C2H4Ocó đến ba chất khác nhau.

CH3 – COOH  (1)

HCOO – CH3  (2)

H-CO-CH2-OH  (3)

Vì vậy để xác định B là axit axetic ta phải xác định công thức cấu tạo của nó:

Cho A tác dụng với muối cacbonat, thí dụ Na2CO3, nếu có khí CO2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –COOH, là axit axetic.

2CH3 – COOH + Na2CO3 → 2CH3 – COONa + CO2 + H2O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 149 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh hằng

  1.Đốt cháy hooàn tàn 1 phi X trong bình chứa khí O2 dư,khi phản ứng kếtthúc,thu được 1 oxit trog đó oxi chiếm 56,388%.xác định công thức oxit thu được

  2.cho 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl 1M.Tìm cthức oxit kim loại đem dùng

  Ai giúp mik với nhanh nha,cảm ơn trc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Khánh Ngọc

  thực hiện dãy chuyển đổi sau

  C2H5 -> C2H4 -> C2H5OH -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 -> CH3COONa

  C2H5OH -> CO2 -> Na2CO3 -> CH3COONa -> CH3COOH -> (CH3COO)2Zn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Đốt cháy 28 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần phải dùng 67,2 lít khí O2

  a. tính thành phần % thể tích và khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp b. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400g dd Ca(OH)2 25%. Tính C% của chất có trong dd sau pư
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  đốt cháy hoàn toàn 15,2g hh Y gồm axit \(C_nH_{2n+1}COOH\) và ancol \(C_mH_{2m+1}OH\)( có số cacon trong phân tử khác nhau) thu được 13,44l khí CO2 và 14,4g H2O. thực hiện phản ứng este hóa trên với hiệu suất 90% thu được x(G) este. Tính x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)