YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 149 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 149 sách GK Hóa lớp 9

Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Ứng với công thức phân tử C2H6O2 có 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là: CH3-CH2-OH (1) và CH­3­-O-CH3 (2).

Vì vậy, để  chứng minh (hay xác định) A là rượu etylic thì ta phải xác định công thức cấu tạo của nó:

Cho A tác dụng với Na, nếu có H2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –OH, là rượu etylic.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2 

Chất đi metyl ete CH­3­ – O – CH3 không phản ứng với Na.

Ứng với công thức phân tử C2H4Ocó đến ba chất khác nhau.

CH3 – COOH  (1)

HCOO – CH3  (2)

H-CO-CH2-OH  (3)

Vì vậy để xác định B là axit axetic ta phải xác định công thức cấu tạo của nó:

Cho A tác dụng với muối cacbonat, thí dụ Na2CO3, nếu có khí CO2 thoát ra, suy ra phân tử có nhóm –COOH, là axit axetic.

2CH3 – COOH + Na2CO3 → 2CH3 – COONa + CO2 + H2O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 149 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON