ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 48.5 trang 58 SBT Hóa học 9

Bài tập 48.5 trang 58 SBT Hóa học 9

Tính năng lượng toả ra khi cơ thể oxi hoá hoàn toàn 15 gam chất béo. Biết 1 gam chất béo khi bị oxi hoá hoàn toàn toả ra năng lượng là 38 kJ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48.5

 
 

Cứ 1g chất béo khi bị oxi hóa hoàn toàn tỏa ra 38kJ

Vậy 15g chất béo khi bị oxi hóa hoàn toàn tỏa ra x kJ

x = 15.38/1 = 570kJ

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48.5 trang 58 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1