YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 149 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 149 sách GK Hóa lớp 9

Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu 8o có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu xuất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8 g/cm3.

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) Khối lượng axit axetic:

Trong 10 lít rượu 8o có 0,8 lít rượu etylic nguyên chất.

Vậy khối lượng của rượu etylic là: 0,8 × 0,8 × 1000 = 640g.

Phương trình phản ứng lên men rượu:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

nCH3COOH = nC2H5OH = \(\frac{640}{46}\) mol.

Vì hiệu suất quá trình lên men là 92% nên thực tế lượng axit axetic thu được là:

\(\frac{640 }{46} \ mol \times 60 \times \frac{92 }{100}= 768 \ g\)

b) Khối lượng giấm ăn thu được:

\(\frac{768}{4} \times 100 = 19200 \ g\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 149 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON