YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 122 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 122 sách GK Hóa lớp 9

Hãy cho biết trong các chất sau:

CH3-CH3; CH≡CH; CH2=CH2; CH4; CH≡C-CH3

a) Chất nào có liên kết ba trong phân tử.

b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Câu a:

Có 2 chất: CH≡CH và CH≡C-CH liên kết ba

Câu b:

Chất làm mất màu dung dịch brom là chất mà trong cấu tạo có chứa liên kết đôi, liên kết ba kém bền:

CH≡CH, CH2=CH và CH≡CH-CH3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 122 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON