YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.5 trang 48 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.5 trang 48 SBT Hóa học 9

Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.5

Theo phương trình hoá học số mol CaC2 = số mol C2H2.

⇒ nC2H2 = 128 : 64 = 2 mol

⇒  mC2H2 = 26.2 = 52g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.5 trang 48 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON