YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.1 trang 47 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.1 trang 47 SBT Hóa học 9

Có các dãy chất sau :v

Dãy 1: CH4; CH3 - CH3 ; CH3 - CH2 - CH3; ...

Dãy 2: CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3 ; CH2 = CH - CH2 - CH3

Dãy 3: CH = CH ; CH = C- CH3 ; CH≡C - CH2 - CH3 ; ...

a) Nhận xét đặc điểm cấu tạo của các chất trong mỗi dãy

b) Viết công thức phân tử của các chất trên.

c) Viết công thức tổng quát của mỗi dãy.

d) Dự đoán tính chất hoá học của các chất trong mỗi dãy.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.1

a) Các chất trong dãy 1: Chỉ có liên kết đom.

Các chất trong dãy 2: Có 1 liên kết đôi.

Các chất trong dãy 3: Có 1 liên kết ba.

c) Công thức tổng quát của các dãy là :

Dãy 1: CnH2n+2.

Dãy  : CmH2m.

Dãy 3: CaH2a-2

d) Các chất trong dãy 1, 2, 3 đều cháy

Các chất trong dãy 1 có phản ứng thế với clo khi chiếu sáng.

Các chất trong dãy 2, 3 có phản ứng cộng với brom trong dung dịch.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.1 trang 47 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON