YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 122 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 122 sách GK Hóa lớp 9

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng vừa đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Số mol C2H4 là:

\(n_{C_{2}H_{4}} = \frac{0,224}{22,4} = 0,01 \ mol\)

Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

Số mol Brom tham gia phản ứng là:

nBr2 = 0,01 mol.

Thể tích Brom tham gia phản ứng là:

\(V_{Br_{2}} =\frac{ 0,01}{0,1 } = 0,1 \ lit\)

Câu b:

Số mol C2H2 là:

\(n_{C_{2}H_{2}} = \frac{0,224 }{22,4}= 0,01 \ mol\)

Phương trình hóa học:

CH≡CH + 2Br2 → Br2CH – CHBr2.

Số mol Brom tham gia phản ứng là:

\(n_{Br_{2}} = 0,02 \ mol\)

Thể tích Brom tham gia phản ứng là:

 \(V_{Br_{2}} = \frac{0,02 }{0,1 }= 0,2 \ lit\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 122 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON