YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.3 trang 48 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.3 trang 48 SBT Hóa học 9

A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba. Khi cho 4 gam tác dụng với dung dịch brom dư thấy lượng brom đã tham gia phản ứng là 32 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.3

Gọi công thức phân tử của A là CxHy, vì có 1 liên kết ba nên có phản ứng

CxHy + 2Br→ CxHyBr4

Ta có : 12x + y = 40.

    1 mol                               2 mol

\(\frac{4}{{12x + y}}mol\)     0,2 mol

Vậy: Công thức phân tử của A là C3H4.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.3 trang 48 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF