YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.8 trang 48 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.8 trang 48 SBT Hóa học 9

Có các hiđrocacbon sau: CH2=CH2 , CH=CH,  CH2=CH-CH=CH2 , CH3-CH=CH2. số chất tác dụng với Br2 theo tỉ lệ về số mol 1:2 là :

A. 1   

B. 2    

C. 3     

D. 4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.8

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.8 trang 48 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF