YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.4 trang 48 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.4 trang 48 SBT Hóa học 9

Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.4

Công thức phân tử của hiđrocacbon A là C2H2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.4 trang 48 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON