YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 38.2 trang 48 SBT Hóa học 9

Bài tập 38.2 trang 48 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hoá học phản ứng cháy của các chất sau: CH4, C2H4, C2H2

Tính tỉ lệ giữa số mol H2O và số mol CO2 sinh ra trong mỗi trường hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.2

Tỉ lê số mol H2O và CO2 sinh ra khi đốt cháy CH4 là nH2O/nCO2 = 2

Tỉ lệ số mol H2O và CO2 sinh ra khi đốt cháy C2H4 là: nH2O/nCO2 = 1

Tỉ lệ số mol H2O và CO2 sinh ra khi đốt cháy C2H2 là: nH2O/nCO2 = 1/2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.2 trang 48 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON