YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 122 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 122 sách GK Hóa lớp 9

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Số mol hỗn hợp khí là:

\(\\ n_{hh} = \frac{0,56}{22,4 } = 0,025 \ mol \)

Số mol Brom phản ứng là:

\(\\n_{Br_{2}} = \frac{5,6}{160} = 0,035 \ mol\)

Gọi nC2H4 = x mol, nC2H2 = y mol

Ta có:

nhh khí = x + y = 0,025.

nBr2 = x + 2y = 0,035.

Câu b:

Giải hệ phương trình ta có x = 0,015 mol, y= 0,01 mol

Phần trăm thể tích mỗi khí:

\(\\ \%V_{C_{2}H_{4}} = \frac{0,015 \times 100 \% }{0,025} = 60 \ \%\)

\(\\%V_{C_{2}H_{2}} = 100\% - 60\% = 40 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 122 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON