Bài tập 5 trang 122 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 122 sách GK Hóa lớp 9

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Số mol hỗn hợp khí là:

\(\\ n_{hh} = \frac{0,56}{22,4 } = 0,025 \ mol \)

Số mol Brom phản ứng là:

\(\\n_{Br_{2}} = \frac{5,6}{160} = 0,035 \ mol\)

Gọi nC2H4 = x mol, nC2H2 = y mol

Ta có:

nhh khí = x + y = 0,025.

nBr2 = x + 2y = 0,035.

Câu b:

Giải hệ phương trình ta có x = 0,015 mol, y= 0,01 mol

Phần trăm thể tích mỗi khí:

\(\\ \%V_{C_{2}H_{4}} = \frac{0,015 \times 100 \% }{0,025} = 60 \ \%\)

\(\\%V_{C_{2}H_{2}} = 100\% - 60\% = 40 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 122 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh

  cho hỗn hợp khí A gồm những thể tích bằng nha ch4 và hidrocacbon Xcos khối lượng riêng 1,34g/l.xác định cấu tạo X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Hỗn hợp khí A gồm hiđro và axentylen có tỉ khối so với nitơ là 0,5

  a) Cần trộn hidro và axentylen theo tỉ lệ và thể tích để được hỗn hợp khí A

  b) Đốt 17,92 lít hỗn hợp khí A với 51,2 gam khí oxi.Phản ứng xong,làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí B.Xác định % về thể tích và % về khối lượng của các khí có trong hỗn hợp B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  đốt 24ml hỗn hợp axetilen và metan phải dùng 54ml oxi ( các thể tích khí đc đo ở đktc).

  a, vt các PTPỨ và tính thành phần theo thể tích của hỗn hợp.

  b, Tìm thể tính khí CO2 sinh ra .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 khí sau: CH4, C2H2, sunfurơ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Cho 5.6 lít (đktc) etilen và axetilen đi qua nước brom dư thấy có 56g brom tham gia phản ứng.

  A.Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp

  B.Tính % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít khí C2H2. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu đc qua nc vôi trong.

  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Viết pthh xảy ra

  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt hết lượng khí trên? Biết không khí chứa 20% thể tích oxi?

  chttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Tính khối lượng chát rắn thu đc sau khi phản ứng kết thúc?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Dẫn 6,72 l (đktc) hỗn hợp khí gồm metan và axetilen qua dung dịch Br2 dư. Thấy có 24g Br phản ứng

  a. viết phương trình hóa học

  b. tính khối lượng của từng khí trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Tìm CTPT của A

  bởi Mai Thuy 24/03/2019

  đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí A cần 2,5 thể tích khí oxi,sinh ra 8,8 gam CO2 và 1,8 gam H2O.tìm CTPT của A.biết A có tỉ khối hơi so với H2 là 13(các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Nêu phương pháp hoá học để thu được khí axetilen tinh khiết từ hỗn hợp gồm axetilen,CO2 và SO2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Tính thể tích khí C2H2 (đkc) sinh ra từ 10g CaC2 ( lẫn 36% tạp chất) tác dụng hết với nước

  - mk hơi bị rối cái tạp chất gì gì đó,nhờ m.n giải đáp giúp với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  1 mol C2H2 cháy hoà tân toara 1 nhiệt lượng 432kj . nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1,4 kg c2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  ĐOT CHAY HOAN TOAN HON HOP GOM ETILEN VA AXETILEN ROI DAN TOAN BO SAN PHAM CHAY QUA BINH 1 DUNG H2SO4 DAC , BINH 2 DUNG NUOC VOI TRONG DU . KET THUC THI NHGIEM THAY KHOI LUONG 1 TANG 3,6 G VA BINH 2 TANG 13,2 G . TINH PHAN TRAM KHOI LUONG KHI TRONG HON HOP 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời