YOMEDIA
NONE

Bài tập 44.1 trang 60 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.1 trang 60 SBT Hóa học 8

Cân 10,6g muối Na2CO3 cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục ml nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200ml. Ta được dung dịch Na2CO3 có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.1

mNa2CO3 = D.V = 1,05.200 = 210 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch pha chế:

\(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{10,6}}{{210}}.100\%  = 5,05\% \)

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{{{m_{N{a_2}C{O_3}}}}}{{{M_{N{a_2}C{O_3}}}}} = \frac{{10,6}}{{106}} = 0,1mol\)

Nồng độ mol của dung dịch:

\({C_{MN{a_2}C{O_3}}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.1 trang 60 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON