AMBIENT

Tính % chất trong hỗn hợp biết 8,8g Mg và MgO tác dụng với HCl 7,3%?

bởi Chai Chai 25/04/2019

Cho 8,8g hỗn hợp gồm Mg à MgO tác dụng vừa đủ với axit HCl 7,3% . Sau phản ứng thu dc 4,48 lít H2 ở đktc .

a. Tính% về khối lượng của mỗi chất có trong hoonc hợp ban đầu?

b. Tính khối lượng dung dịch axit HCl đã tham gia phản ứng ?

c. Tính C% chất có trong dung dịch thu dc sau phản ứng ?\

GIÚP MÌNH VS......Thanks mn nhiều!!!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Pt: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\) (1)

  0,2mol \(\leftarrow\)0,4mol \(\leftarrow\)0,2mol \(\leftarrow\)0,2mol

  \(m_{Mg}=0,2.24=4,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{MgO}=8,8-4,8=4\left(g\right)\)

  \(\%Mg=\dfrac{4,8}{8,8}.100=54,55\%\)

  \(\%MgO=\dfrac{4}{8,8}.100=45,45\%\)

  \(n_{MgO}=\dfrac{4}{40}=0,1\left(mol\right)\)

  \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\) (2)

  0,1mol \(\rightarrow\)0,2mol \(\rightarrow\)0,1mol

  (1)(2) \(\Rightarrow\Sigma_{n_{HCl}}=0,4+0,2=0,6\left(mol\right)\)

  \(m_{dd_{HCl}}=\dfrac{0,6.36,5}{7,3}.100=300\left(g\right)\)

  \(\Sigma_{m_{dd\left(spu\right)\left(1\right)}}=4,8+300-0,2.2=304,4\left(g\right)\)

  \(C\%_{MgCl_2\left(1\right)}=\dfrac{0,2.95}{304,4}.100=6,24\%\)

  \(\Sigma_{m_{dd\left(spu\right)\left(2\right)}}=4+300=304\left(g\right)\)

  \(C\%_{MgCl_2\left(2\right)}=\dfrac{0,1.95}{304}.100=3,125\%\)

  bởi phạm văn duy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>