YOMEDIA
NONE

Bài tập 44.6 trang 61 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.6 trang 61 SBT Hóa học 8

A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H2SO4  có nồng độ 0,5M.

a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V: V= 2:3 được dung dịch C. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C.

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.6

a) Ta có: VA : VB = 2 : 3

Số mol H2SO4 có trong 2V (l) dung dịch A:

nH2SO4 = CM .VA = 0,2 . 2V = 0,4V (mol)

Số mol H2SO4 có trong 3V (l) dung dịch B:

nH2SO4= CM .VB = 0,5 . 3V = 1,5V (mol)

Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha trộn:

\({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,4V + 1,5V}}{{2V + 3V}} = 0,38(M)\)

Vậy nồng độ mol của dung dịch C là 0,38M.

b) Pha chế dung dịch H2SO4 0,3M.

Gọi x (l) là thể tích của dung dịch axit A.

y (l) là thể tích của dung dịch B.

nH2SO4 (A) = CM .VA = 0,2 . x (mol)

nH2SO4 (B) = C.VA = 0,5 . y (mol)

\({C_M} = \frac{n}{V} \to \frac{{0,2x + 0,5y}}{{x + y}} = 0,3 \to x = 2y\)

Vậy ta phải trộn 2 thể tích dung dịch axit A với 1 thể tích dung dịch axit B, ta sẽ được dung dịch H2SO4 có CM = 0,3M.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.6 trang 61 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Hỗn hợp bột A gồm Fe và Mg có khối lượng 2.72g được chia làm hai phần bằng nhau:
  Phần I: Cho vào 400ml dung dịch CuSO4 a(M). Cho dd NaOH dư vào dd C thu được kết tủa. Nung chất kết tủa trong kk đến khối lượng ko đổi cân đc 1,2g chất rắn D. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A và tính a ?
  Phần II: Cho tác dụng với V ml dung dịch AgNO3 0,1 M. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn E có khối lượng 3,36g. Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong chất rắn E. Tính thể tích của dung dịch AgNO3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Nếu hàm lượng % của kim loại R trong muối cacbonat là 40% thì hàm lượng % của kim loại R trong muối photpho là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Nêu cách nhận biết 4 chất màu trắng là MgO,P2O5,Na2O,CuO.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  những công thức hóa học cần học lớp 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Tìm kim loại đó

  bởi Hoa Lan 21/07/2019

  hòa tan 1,15 kim loại (hóa trị I)vào nước thu được 2 gam bazơ và khí hiđrô tìm kim loại đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  giúp hộ ạ :

  câu hỏi: nêu phương pháp hoá học nhận biết :

  -các chất lỏng :

  +H2S04 , NaCl,NaOH,H20

  -các chất khí

  + CO2, O2 , H2 , không khí

  +H2 ,O2 ,N2, CO

  -các chất rắn

  +Na2O,Na ,Zn, Ag

  +K2O ,K , Ca, CaO

  +P2O5, CaO, Fe, SiO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  1) Hãy cho biết các chất sau đây chất nào thuộc hợp chất oxit,axit,bazo,muối :CO2,MgCl2,NaOH,H2SO4.Gọi tên?

  2)Cho các chất sau:K,CaO,S.Hãy cho biết các chất nào tác dụng với

  a.Oxi b.Nước.Viết PTHH xảy ra.

  3)Xác định độ tan của muối NaCl trong 20 độ C . Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 72 gam NaCl trong 200gam nước thì được dung dịch bão hòa.

  4)Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch khi hòa tan 15g HCl vào 45g nước.

  5)Hòa tan hết 5,6g Fe cần vừa dduur 200g dung dịch HCl.

  a.Tính thể tích H2 thoát ra(đktc)

  b.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl cần dùng.

  c.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau pứ .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  1.Cho 40g kim loại Canxi vào 1 lít nước cất thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? Biết độ tan của Ca(OH)2 ở điều kiện thí nghiệm là 0,15g, giả sử ko bị thất thoát nước do bay hơi. Cho khối lượng riêng của nước là 1gamhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml.

  2.Cần lấy bao nhiêu gam nước và bao nhiêu tinh thể hiđrat có công thức XY.10H2O vs khối lượng mol là 400g, để pha trộn một dung dịch bão hòa ở 90oC mà làm lạnh đến 40oC sẽ lắng xuống 0,5 mol tinh thể hiđrat có công thức XY.6H2O. Cho biết độ tan của muối khan XY ở 90oC là 90g, ở 400C là 60gkhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho a gam kim loại Kẽm vào 400ml dung dịch HCL. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí Hiđro (ở đktc )

  a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b) Tính a

  c) Tính nồng độ molhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.lít của dung dịch HCL đã tham gia phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  6. có bao nhiêu gam tinh thể caso4 tách ra khi làm nóng 400g dung dịch caso4 bão hòa từ 20 độ C lên 80 độ C biết rằng độ tan của caso4 ở 20 độ C là 40g , 80 độ C là 15 g

  7. a) cho biết độ tan của A trong nước ở 10 độ C là 15g còn ở 90 độ C là 50g hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hòa A ở 90 độ C xuống 10 độ C thì có bao nhiêu gam chất tan tách ra (kết tủa)

  b) cũng hỏi như vậy nhưng trước khi làm laqnhj ta đun để cho bay hơi 200g nước

  8. ở 15 độ C hòa tan 4,5.10 mũ 23 phân tử Nacl vào 180 g nước thì thu được dung dịch bão hòa

  9. hãy tính độ tan của muối ăn ở nhiệt độ đó biết độ tan của cuso4 ở 10 độ C và 80 độ C lần lượt là 17,4 g và 55g làm lạnh 1,5 kí dung dịch cuso4 bão hòa ở 80 độ C xuống 10 độ C tính khối lượng cuso4 . 5 h20 tách ra

  11. khi làm lạnh mg dung dịch k2so4 ở 60 độ C xuống 0 độ C thì có 108,5 g muối kết tinh lại tìm M và lượng muối có trong dung dịch lúc đàu cho biết độ tan của k2so4 ở 2 nhiệt độ lần lượt là 18,2 g và 7,35 g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  hòa tan 16.12 g Zn bằng dung dịch HCl 10% ( vừa đủ). tính khối lượng dung dịch Hcl cần dùng

  Giúp mình với ạ! Mình cảm ơn nhiều!
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  A)Viết công thức nồng độ phần trăm và nồng độ molhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.l ghi chú các đại lượng

  B) Vận dụng công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi hòa tan 4g CUSO4 vào 100g nước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Câu 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Cho hỗn hợp A gồm Na , Al và Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V (lít) khí H2. Nếu thay Na và Fe trong hỗn hợp A bằng kim loại M ( hóa trị II, không đổi ) có khối lượng bằng 1212tổng khối lượng của Na và Fe, khối lượng Al vẫn giữ nguyên thì thu được dung dịch B. Hòa tan hoàn toàn dung dịch B vào dung dịch H2SO4 loãng dư cũng thu được V (lít) khí H2 . Xác định kim loại M. Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện t0 và p.

  Câu 2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp hai kim loại X (II) và Y (III) trong dung dịch HCl, thu được dung dịch Z và 1,12 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Z thu được m (gam) muối khan

  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Tính m

  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Xác định tên 2 kim loại, biết nX : nY = 1:1và 2MY < MX < 3MY

  Câu 3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Cân bao nhiêu ml dung dịch HNO3 40% ( D= 1,25 ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml) và dung dịch HNO310% (D = 1,06 ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml) để pha thành 2 lít dung dịch HNO3 15% (D=1,08ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  bạn nào thi học sinh giỏi hóa học 8 cấp huyện rùi ạ. cho mk xin cái đề tí.haha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  1) Tính số MOL chất tan có trong 200g dung dịch NaNO3 5,1%

  2) Trong 250ml dung dịch có hoà tan 26,1g K2SO4, tính nồng độ mol của dung dịch?

  3) nêu phương pháp nhận biết các dung dịch trong lọ mất nhãn sau: H2SO4, NaCl, NaOH, H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Một nguyên tử x có tổng số hạt là 46 hạt trong đó số hạt không mang điện bằng 8 /15 tổng số hạt mang điện .

  A. xác định nguyên tử x thuộc nguyên tố nào

  b .Tính nguyên tử khối của X biết Mp xấp xỉ Mn xấp xỉ 1,013đvC

  c .Tính khối lượng bằng gam của X biết khối lượng của một nguyên tử C là 1,0926×10^-23 gam và C = 12 dvC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  B1. Để đốt cháy hoàn toàn 10,8 g dung dịchR chưa rõ hóa trị cần dùng vừa đủ lượng Oxi sinh ra khi phân hủy hoàn toàn 94,8 gam KMnO4 Hãy xác định kim loại R.

  B2. Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp gồm CuO và một số oxit của sắt bằng khí H2 dư ở nhiệt độ cao sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn cho hỗn hợp rắn này tác dụng hoàn toàn với axit H2 SO4 loãng thấy thoát ra 6,72 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn và 6,4 gam chất rắn.

  A, Tìm công thức hóa học của oxit sắt

  B Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗioxit trong hỗn hợp ban đầu.

  Làm ơn giúp mik nhanh lên.

  Cám ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Hòa tan 16,25 gam kim loại A ( hóa trị 2) vào dung dịch HCl,phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khi hiđro ở đktc.

  a.Hãy xác định kim loại A.

  b.Nếu dùng lượng kim loại trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thì thu được 5,04 lít khí hiđro ơt đktc.Tính hiệu suất phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Khử hoàn toàn hỗn hợp A gồm Fe3O4 và CuO người ta dùng một lượng vừa đủ CÓ là 13,44 l (đktc) . Chất rắn tạo thành sau phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư tì thấy thoát ra 6,72 l khí H2 (đktc) . Tính khối lượng hỗn hợp A biết rằng Cu không tác dụng với dung dịch HCl .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  cho 8,4 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M (D=1,08g/ml) đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn X và dung dịch Y. Hòa tan X trong dung dịch HCl dư thấy còn lại a g chất rắn không tan. Tính a và nồng độ % chất tan trong dung dịch Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Hỗn hợp A gồm Cu và CuO được chia làm 2 phần bằng nhau : Phần 1 : oxi hóa hoàn toàn thu được 24 g CuO . Phần 2 : cho H2 đi qua nung nóng thu được 3,6 g H2O a, Viết PTHH xảy ra ? b, Xác định kim loại hỗn hợp A và % khối lượng các chất trong A ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. A là dung dịch HNO3 8%

  B là dung dịch HNO3 12%

  Khi trộn A và B theo tỉ lệ khối lượng \(\dfrac{m_{ddA}}{m_{ddB}_{ }}\) = \(\dfrac{1}{2}\)thì được dung dịch C có C% bằng bao nhiêu?

  2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. X,Y là 2 dung dịch NaCl có nồng độ phần trăm lần lượt là 20% và 40%. Hãy xác đinhk tỉ lệ khối lượng 2 dung dịch này cần dùng để pha trộn được 500g dung dịch NaCl 30%

  3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Cho sẵn 400ml dung dịch FeSO4 1M. Tính CM của dung dịch khi:

  a, Thêm vào 100ml nước

  b, Làm bay hơi 100ml nước

  c, Thêm vào 100ml dung dịch FeSO4 2M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Một chất vô cơ khan A tan trong nc, ko tạo kết tủa với \(CaCl_2\) nhưng khi thêm dung dịch HCl thì tạo ra chất khí B 0 màu, 0 mùi, 0 cháy.

  Lấy m gam chất A nung đến khối lượng 0 đổi, thu đc hỗn hợp khí C và 2,12 gam chất rắn D. Hòa tan hết D vào dung dịch HCl thấy bay ra V lít B ở đktc. Cho C lần lượt qua bình 1 đựng 40gam dung dịch H2SO4 98% và bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau thí nghiệm có thấy bình 2 có 3,94 gam kết tủa.

  a) tính m ?

  b) Xđ CTPT của A và tính V ?

  c) SAu thí nghiệm, lấy 10,09 gam dung dịch ở bình 1 cho t/d với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo thành kết tủa E. Tính khối lượng E ?

  (Hóa trị của các ng tố trong A luôn luôn k đổi)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  1: Có 2 ống nghiệm chứa cùng một lượng dung dịch HCl, người ta làm thí nghiệm như sau:

  - Cho vào ống nghiệm (1) a gam kim loại kẽm thu đc V1 lít khí hidro

  -Cho vào ống nghiệm (2) a gam kim loại magie thu đc V2 lít khí hidro. (Biết lượng HCl ở hai ống nghiệm đủ để phản ứng hết kim loại, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Ta có

  a. V1=V2 b. V1 lớn hơn V2 c. V1 nhỏ hơn V2

  Theo em chọn kết quả nào là đúng và vì sao

  2: Không tính tỉ lệ phần trăm, hãy lập luận, sắp xếp các chất sau theo hàm lượng kali giảm dần: KMnO4, KClO3, KNO3,KOH,KL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Bằng phương pháp hh , hãy nhận biết :

  a. Có 3 bình đựng riêng biệt các chất khí : không khí , O2,H2

  b. Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt : dd axit HCl, dd bazo NaOH, dd muối ăn NaCl, nước cất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  có bạn nào có đề thi hsg lớp 8 môn hóa k? Cho mk đi!

  (đừng trả lời nếu bạn k có đề mà chỉ muốn vào khuyên mk này nọ rồi nói trên mạng cx có!)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  11,2 lít hỗn hợp X gồm H2 và CH4 (đktc) có tỉ khối so với không khí là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 g khí O2. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp Y

  a) Viết phương trình hóa học sảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X.

  b) Xác định % thể tích và % khối lượng các khí có trong Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  hòa tan hoàn toàn 4,6 natri vào nước dư thu được dung dịch natri hidroxit và khí hidro.

  a) viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  b) tính khối lượng Natri hidroxit thu được sau phản ứng.

  c) tính thể tích hidro thu được ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  bài 5. cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 39,2 gam axit sunfuric

  a)viết PTPƯ xảy ra

  b)tính thể tích khí H2 thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  đốt cháy 4,4 8 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và C2 2 (ở đktc) cần dùng vừa hết V lít O2( ở đktc) . sau khi phản ứng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 22:9

  a) tính % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

  b) tinh V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho 11,1 gam hỗn hợp X gồm kim loại M và Al có tỉ lệ mol tương ứng 3:2 vào dung dịch HCl dư, sinh ra 6,72 lít H2 ở đktc. Xác định kim loại M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Hòa tan 5.2 g hỗn hợp X gồm Fe , Mg và Zn bằng dung dịch HCl thu được 6,72 l H2 ở đktc và dung dịch chứa m g muối . Tính giá trị của m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Bài 1: ( 1,5 điểm )

  1. Người ta tiến hành thí nghiệm

  TN1: Lấy m gam đá vôi đem nung trong không khí

  TN2: Lấy m gam Cu đem nung trong không khí

  TN3: Lấy m gam CuSO4.5H2O đem nung trong không khí

  TN4: Lấy m gam NaOH khan đem nung trong không khí

  Sau đó đem cân các mẫu thu được sau khi nung của các thí nghiệm trên thì thấy có hiện tượng gì ? Giải thích các hiện tượng trên ?

  2. Có phải mọi sự biến đổi các chất đều thuộc lĩnh vực hóa học không? Giải thích tại sao và cho ví dụ chứng minh?

  @Rainbow, @Hoàng Tuấn Đăng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hợp chất kim loại M với nhóm PO4 có công thức là M3(PO4)2 PTK = 267. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Bài 2: ( 2,0 điểm )

  1. Nêu hiện tượng giải thích bằng phương trình hóa học khi tiến hành các thí nghiệm sau:

  a) Sục từ từ cho đến dư khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong

  b) Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp NaOH và NaAlO2

  2. Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch riêng biệt sau: (NH4)2SO4 , NH4Cl , Ba(NO3)2 , AlCl3 , FeCl3 . Chỉ dùng thêm kim loại Ba hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trên ?

  @Rainbow, @Hoàng Tuấn Đăng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  a) làm bay hơi 75(mol) nước từ dd H2SO4 20% thì được dd có nồng độ 25%. Hãy xác định khối lượng dd ban đầu

  b) tính khối lượng NaCl kết tinh khi làm lạnh 548(g) dd muối ăn bão hòa ở 50 độ C xuống 20 độ C. Biết độ tan NaCl là 37(g) ở 20 độ C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Câu 1 : Để thu các khí \(CO_2\) ; \(H_2\) ; \(O_2\) ; \(CH_4\) vào ống nghiệm người ta làm như thế nào, vì sao?

  Câu 2 : Viết PTHH xảy ra nếu có khi cho nước tác dụng với các chất \(CaO\) ; \(MgO\) ; \(P_2O_5\) ; \(Cu\) ; \(SiO_2\) ; \(K\) và gọi tên các chất sản phẩm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Nêu các công thức hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  1 hòa tan 2,8 gam Fe bằng 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%

  a viết PTPU xảy ra

  b tính thể tích khí thoát ra ở đktc

  2 cho 6,9g Na tác dụng với nước thu được 600ml dung dịch và một lượng khí hidro

  a viet PTHH ?

  b tính thể tích ở đktc

  c tính nồng độ mol của dung dịch thu được

  3 cho 7,8g K tác dụng với nước thu vduoc 44,8 g dung dịch và một lượng khí hiđro

  a viết PTHH

  b tính thể tích khí hiđro xảy ra

  c tính nồng độ % của dung dịch thu được

  4 trong phòng thí nghệm người ta điều chế nhôm oxit Al2O3 dùng oxi để oxi hoá nhôm ở nhiệt độ cao

  a tính số gam khí oxi cần dùng để điều chế được 10,2g nhôm oxi?

  b tính số gam KClO3 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  giải giúp mk bài này.

  Đốt cháy 2,24lit khí A(công thức chung là CxHy) thu được 2,24lit khí cacbonic và 3,6g nước. Xác định công thức A. Các khí ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cho 13,5 gam AL tác dụng với 250gam dung dịch H2SO4 31,36% thu được V lít khí và dung dịch A .

  a) Tính V ( đktc)

  b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON