YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.4 trang 60 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.4 trang 60 SBT Hóa học 8

Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20oC bằng cách hòa tan 23,5g NaCl trong 75g nước. Căn cứ vào độ tan của NaCl trong nước SNaCl (20oC) = 32g, hãy cho biết dung dịch NaCl đã pha chế là bão hòa hay chưa bão hòa? Nếu dung dịch NaCl là chưa bão hòa, làm thế nào để có được dung dịch NaCl bão hòa ở 20oC?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.4

Ở 20oC thì 75g nước hòa tan tối đa muối NaCl có khối lượng:

\({m_{NaCl}} = \frac{{32.75}}{{100}} = 24g\)

Vậy dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hòa. Để dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ này, ta cần cho thêm vào dung dịch đã pha chế một lượng NaCl là: 24 - 23,5 = 0,5(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.4 trang 60 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • sap sua

  Cho 3,6g Mg vào đ H2SO4 24,5% thu được muối và khí H2

  a, Tính thể tích khí H2 thu được ở dktc

  b, Tính nồng độ phần trăm của dd muối sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Cho 6,75 gam Al tác dụng với 800 ml dung dịch HCl 1,2 M. Tính CM của dung dịch sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Phân biệt SO3,SO2,CO2,N2,O2.H2 và không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Bài : Hòa tan hoàn toàn 16,6g hh Fe và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau pứ, khối lượng dd tăng thêm 15,6g so vs ban đầu

  a, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh

  b, Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dd pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Cho sắt dư tác dụng với 100 ml dung dịch axit clohiđic 2M , thu được V (lít) khí hiđro (đktc)

  A. Viết phương trình phản ứng

  B. Tính khối lượng sắt đã phản ứng và thể tích khí hiđro thu được .

  C. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng , biết DHcl=1,1 (g/ml)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Để đốt cháy 6,72 lít hh khí A gồm CO và CH4 cần dùng 6,72 lít khí O2.Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí theo A
  Hấp thụ toàn bộ khí sinh ra trong pư cháy vào bình chứa 4 lít dd Ca(OH)2 xuất hiện 25 g kết tủa trắng.Tính CM của dd Ca(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Câu 1 : Trình bày được tính chất hóa học của O2 , H2 , H2O ? Phương pháp điều chế.

  Câu 2 : Khái niện về oxit , axit , bazo , muối . Cho 3 ví dụ . Phân loại các hóa chất trên.

  Câu 3 : Khái niệm độ tan , nồng độ dung dịch . Viết công thức tính.

  Câu 4 : Hoàn thành các PTHH sau :

  1) B2O5 + H2O --> ?

  2) AL + H2SO4 --> ? + ?

  3) KMnO4 -tO->

  4) KClO3 -tO->

  5) KNO3 -tO->

  6) Cu + ? --> CuO

  7) ? + H2O --> NaOH + ?

  8) Fe + ? --> ? + H2

  9) ? + ? --> K2O

  10) H2 + ? --> Pb + ?

  Câu 5 : cho các chất : KMnO4 , BaO , Al , P2O5 , Ag , Al2O3 , CaO , Fe , SO3 , Cu , Fe2O3 , KClO3 . hãy viết PTHH của :

  1. Chất tác dụng với H2O tạo dung dịch làm quỳ tím --> xanh.

  2. Chất tác dụng với H2O tạo dung dịch là quỳ tím --> đỏ.

  3. Chất tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2.

  4. Chất bị nhiệt phân hủy.

  Câu 6 : Cho 5,6 g Fe vào bình chứa dung dịch axit sunfuric.

  a) Viết PTHH.

  b) Tính khối lượng các sản phẩm tạo thành.

  c) Nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g Fe ?

  Câu 7 : Cho 112 ( g) oxit của 1 kim loại tác dụng với H2O tạo ra 148 ( g) bazo . xác định oxit của kim loại.

  Câu 8 : Cho 4.6 ( g) Na tác dụng với 70 (g) H2O . tính nồng độ % của dung dịch tạo thành sau phản ứng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Làm hộ mik vs^^

  1, Khi cho 80kg đất đèn có thành phần chính là CanxiCacbua hòa hợp với 36kg nước thu được 74kg CanxiHidroxit và 26kg khí Acetilen được thể hiện ở pahrn ứng sau: CanxiCacbua + nước tạo thành CanxiHidroxit + khí Acetilen.

  Tỉ lệ % CanxiCacbua nguyên chất có trong đất đèn là:

  a,80%

  b,85%

  c,75%

  d,90%

  2, Đốt cháy hoàn toàn 1,5kg than thành phần chính là Cacbon thì dùng hết 3,2kg khí Ôxi và sinh ra 4,4kg khí Cacbonic.

  a,Lập phương trình hóa học.

  b,Cho biết mẫu than trên chứa hàm lượng Cacbon là bao nhiêu %?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Muối A tạo bởi kim loại M hóa trị II và phi kim X hóa trị I. Hòa tan một lượng A vào nước được dd A'. Thêm AgNO3 dư vào A' thì lượng kết tủa tách ra bằng 188% lượng A. Nếu thêm Na2CO3 dư vào dd A' thì lượng kết tủa tách ra bằng 50% lượng A. Tìm kim loại, phi kim và công thức muối A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Bằng phương pháp hóa học nêu các cách nhận bt các chất sau

  a)4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ mất nhãn là NaCl, \(H_2SO_4\) , HCl, KOH

  b) 4 chất rắn màu trắng là \(Na_2O\) , \(Al_2O_3\) , nA , Mg.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  ai giúp mình giải các bài tập này k để mình ôn , mình sắp thi cuối kì 2 rồi ^-^.... Thanks

  Bài 1 : Đốt cháy 11,2 gam Fe trong một bình chứa 2,24 lít khí oxi (ở đktc).

  a)Viết phương trình phản ứng

  b)Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

  c)Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản ứng ?

  Bài 2 :Cho 2,24 lít khí hiđro tá dụng với 1,68 lít khí oxi. Tính khối lượng nước thu được

  (thể tích các khí đo ở đktc).

  Bài 3 :

  Đốt cháy 6,2g photpho trong một bình chứa 6,72 lít khí oxi (ở đktc)tạo thành điphotpho pentaoxit (P2O5).

  a)Viết phương trình phản ứng.

  b)Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu mol.

  c)Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản ứng.

  Bài 4 : Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi(đktc).

  a)Chất khí nào còn dư và dư bao nhiêu lít?

  b)Có bao nhiêu gam nước được tạo thành ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Cho 11,2 gam sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric (HCl) tạo thành muối sắt (II) clorua (FeCl2) và khí hidro .

  a/. Viết phương trình phản ứng hóa học .

  b/. Tính khối lượng axit clohidric cần dùng ?

  c/. Dẫn toàn bộ lượng khí hidro sinh ra đi qua bột đồng (II) oxit CuO đã được đun nóng thì thu được bao nhiêu gam đồng ?

  Ai biết thì chỉ giúp em do mai em thi rồi ạ !! Cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  hòa tan hoàn toàn 12,15g Al vào dung dịch A chứa hỗn hợp gồm HCl 2M và H2SO4 1M.

  a) Viết PT và tính thể tích khí thu được ở đktc?

  b) Tính thể tích dung dịch A cần dùng để hòa tan vừa hết lượng Al trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Bài 1:Cho 13g kẽm hòa tan hoàn toàn trong 100g dung dịch H2SO4.Hỏi khối lượng dung dịch sau p.ứ?

  A. 112g C.112,6g

  B. 112,8g D.120g

  Bài 2:Cho 1,62g Al phản ứng với dung dịch có chứa 0,15 mol H2SO4 loãng.Sản phẩm thu được là muối nhôm sunfat và khí H2 bay ra

  a.Tính Klượng chất dư sau p.ứ

  b.Tính Klượng muối tạo thành

  c.Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

  PTHH:3Al+3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Cho phương pháp thích hợp để

  a, Tách muối ăn từ nước biển

  b, Loại bỏ hết các chất bẩn ra khỏi muối ăn để được muối ăn sạch

  c, Tách lấy mạt sắt trong hỗn hợp bột than và mạt sắt

  d, Lấy riêng rượu từ hỗn hợp rượu trắng và nước biết rằng nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho m gam nhôm tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch HCl 3.65%

  a, tính m và thể tích khi H2 sinh ra ở điều kiên tiêu chuẩn

  b, nếu hiệu suất thu khí chỉ đạt 90% thì thể tích khí h2 thu được (ở đktc) la bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 cho tới khi sắt ko tan thêm dc nữa. lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, lau khô và cân thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8g
  xác định số gam Fe đã phản ứng,số gam Cutạo thành và nồng độ mol của dung dịch CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Khí A chứa 80% cacbon và 20% hidro; 1 lít khí A (đktc)nặng 1,34gam. Xác định công thức hóa học của A?
  b. Đốt một hợp chất trong khí Y sinh ra khí Cacbonic, hơi nước và khí Nitơ. Trong thành phần của Y có nguyên tố nào? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Trong công nghiệp, người ta điều chế C6H6 từ Metan ( CH4 ) qua 2 PƯ

  CH4 \(\xrightarrow[làmlạnhnhanh_{ }]{1500\%}\) C2H2 / C2H2 -------- > C6H6

  mC6H6 = ? Nếu đi từ 48 tấn C2H2

  Cho H% = 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho 2,4 gam sắt (III) oxit vào 11,76 gam dd axit sunfuric 25%.

  Tính:

  a) Nồng độ phần trăm của chất trong dd thu được.

  b) Khối lượng sắt (III) hidroxit cần dùng để điều chế lượng sắt (III) oxit đủ dùng cho pư trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Bài 1:Cho a gam KL N tác dụng hết vs HCl thu đc 2,688l H2 (đktc) . P.ứ xong thấy khối lượng cốc chứa dd HCl tăng lên 6,48g

  a/ Tìm a

  b/ Xác định N

  Bài 2: Ngâm 1 lá Zn nhỏ trong dd HCl , p.ứ xong người ta lấy Zn ra khỏi dd , rửa sạch phơi khô rồi đem cân thấy khối lượng Zn giảm 6,5g so vs ban đầu .

  a/ Viết PTHH

  b/ Tính V H2(đktc)

  c/ Tính mHCl

  d/ Hỏi m cốc dd sau p.ứ tăng hay giảm bao nhiêu gam so vs ban đầu.

  Bài 3: Cho hh gồm 4,6g Na và 3,9g K tác dụng hết vs H2O.

  a/ Viết PTHH

  b/ Tính V H2(đktc) nếu H=95%

  Bài 4: Cho nổ 1 hh gồm 1 mol H2 và 14l O2 (đktc). Hỏi có bao nhiêu g nước tạo thành biết H= 90%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  viet cong thuc thuc tinh thanh phan phan tram theokhoi luong cua 1 nguyen to trong hop chat khi biet cong thuc hoa hoc cua hop chat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Hòa tan hoàn toàn 28g hỗn hợp gồm Cu , Fe , Mg trong m dd HCl 20% thu được 6,4g chất rắn dd X và 11,2 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được x g muối khan

  a, Viết PTHH

  b, Tính thành phần phần trăm về khối lượng trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Thêm 3,0g MnO2 vào 197g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đều phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn nặng 152g. Hãy xác định thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Cho m1 rượu etylic C2H6O tác dụng với lượng vừa đủ là 30,24 lit O2 thu đc 20,16 lit khí CO2 và 24,3 g nước viết pthh của phản ứng và tính khối lượng rượu đã bị đốt cháy m1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Ngâm 45,5g hỗn hợp bột các kim loại : Zn,Cu,Ag trong dung dịch HCl dư thu được 4,48l khí (đktc). Nếu nung 1 lượng hỗn hợp như trên trong không khí , phản ứng xog thu được hỗn hợp rắn mới có khối lượng là 51,9 g.

  a,Viết PTPƯ

  b, Tính thành phần % theo khối lượng có trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  12. Thế nào là dung dịch ? Dung dịch bão hòa, Dung dịch chưa bão hòa là gì ? Độ tan là gì?

  13. Nồng độ % , nồng độ mol cho biết gì?

  14. Viết công thức tính nồng độ % và nồng độ mol

  15. Nêu TCHH của H2O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Phân biệt 4 lọ bột: Fe, FeO, Fe3O4, Ag bị mất nhãn chỉ dùng dung dịch HCl và NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  nhận biết các chất hóa học lớp 8!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Câu 1: (3 điểm)

  Hoàn thành các phương trình hoá học sau, ghi thêm điều kiện phản ứng nếu có.

  a) KMnO42MnO4 + MnO2 + O2

  b) Fe3O4 + CO Fe + CO2

  c) KClO3 KCl + O2

  d) Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O

  e) FeS2 + O2­ Fe2O3 + SO2

  f) Cu(NO3)2 CuO + NO2 + O2

  Câu 2: (4 điểm)

  Bằng các phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 khí là O2 , H2 , CO2 , CO đựng trong 4 bình riêng biệt. Viết phương trình phản ứng.

  Câu 3: (2 điểm)

  Đốt chất A trong khí oxi, sinh ra khí cacbonic va nước. Cho biết nguyên tố hoá học nào bắt buộc phải có trong thành phần của chất A? Nguyên tố hoá học nào có thể có hoặc không trong thành phần của chất A? Giải thích ?

  Câu 4: (5 điểm)

  Bốn bình có thể tích và khối lượng bằng nhau, mỗi bình đựng 1 trong các khí sau: hiđro, oxi, nitơ, cacbonic. Hãy cho biết :

  a) Số phần tử của mỗi khí có trong bình có bằng nhau không? Giải thích?

  b) Số mol chất có trong mỗi bình có bằng nhau không? Giải thích?

  c) Khối lượng khí có trong các bình có bằng nhau không? Nừu không bằng nhau thì bình đựng khí nào có khối lượng lớn nhất, nhỏ nhất?

  Biết các khí trên đều ở cùng nhiệt độ và áp suất.

  Câu 5: (6 điểm)

  Có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 . Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.

  - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng oxi. Sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong ( dư ) thu được 20g kết tủa trắng.

  - Dẫn phần thứ 2 đi qua bột đồng oxit nóng dư. Phản ứng xong thu được 19,2g kim loại đồng.

  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b) Tính thể tích của V lít hỗn hợp khí ban đầu ( ở đktc )

  c) Tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể tích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Bột nhôm bị lẫn vào bột đồng . Bằng phương pháp háo học làm thế nào để có bột đồng không bị lẫn vào bột nhôm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Một loại quặng sắt chứa 90% Fe3O4.

  a,Tính khối lượng của Fe có trong 1 tấn quặng trên.

  b,Khối lượng quặng cần để lấy được 1 tấn sắt trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Một hợp chất gồm 3 nguyên tố Mg, C, O, có phân tử khối là 84đvC và có tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố là: Mg : C : O = 2 : 3 : 4. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  hòa tan 10g hỗn hợp chứa Fe và Cu vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 2,24l khí H2. Tính khối mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  1,nhiệt phân 66,2g \(Pb\left(NO_3\right)_2\)thu được 55,4g chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân. Biết rằng \(Pb\left(NO_3\right)_2\) bị nhiệt phân theo phản ứng:

  \(Pb\left(NO_3\right)_2\)\(\rightarrow PbO+NO_2+O_2\)

  2,Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dung dịch \(HNO_3\) dư, thu được dung dịch A và 6,72(l)(đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho 10,8g hỗn hợp gồm kim loại X và X2O3 được nung ở nhiệt độ cao rồi dẫn luồng khí CO2 dư đi qua để phản ứng hoàn toàn thu được m(g) kim loại và 3,36l CO2 (đktc)

  a) Tìm m(g)

  b) Xácddinhj kim loại X, X2O3 biết rằng trong hỗn hợp kim loại X và oxit X2O3 có số mol bằng nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  hòa tan 18.4 g hỗn hợp 2 kim loại hóa trj 2 và 3 bằng HCL thu dc dung dịch A và khí B chia đôi B

  A . Phần B1 đem đốt cháy thu dc 4.5 g H2O . Hỏi cô cạn dung dịch A thu dc bao nhiêu g muối khan

  b. phần B2 tác dụng hết vs clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200 ml dung dịch NaOH 20% (D= 1,2) Tìm C% CÁC CHẤT dung dịch tạo ra

  c.tìm 2 kim loại , nếu bt tỉ lệ mol 2 muối khan là 1 : 1 và khối lượng mol của kim loại này gấp 2.4 lần khố lượng mol của kim loại kia

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Hợp chất được chia làm 2 loại là vô cơ và hữu cơ.

  Vô cơ, hữu cơ là gì vậy ạ. Em học Vnen nên lớp 6 là học hóa rồi. Giúp em với. hihi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  1,Xác định lượng kết tinh MgSO4.6H2O khi làm lạnh 1642g dung dịch bão hòa từ 80 độ xuống 20 độ biết độ tan MgSO4 ở 80 độ =164,2 g và 20 độ =44,5 g

  2, \(S_{Na_2CO_3}\) trong \(H_2O\)\(20^oC\) là bao nhiêu biết ở \(t^o\) này khi hà tan hết 160 g \(Na_2CO_3.10H_2O\) thì thu đc dung dịch bão hòa .

  3,Lấy m gam dung dịch bão hòa \(\left(KAlSO_4\right)_2\) \(20^oC\) đun nóng cho bay hơi 200 gam \(H_2O\) phần còn lại làm lạnh đến \(20^oC\) .Tính khối lượng tinh thể kết tinh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Tìm CTHH của X

  bởi Thiên Mai 14/07/2019

  Bài 1 : Một hợp chất X gồm 3 nguyên tố C, H, O có thành phần % theo khối lượng lần lượt là : 37.5%, 12,5 %, 50%. Biết tỷ khối của X so với H2 = 16. Tìm CTHH của X

  Bài 2 : Cho biết hợp chất của nguyên tố R ( hóa trị x ) với nhóm SO4 có 20% khối lượng thuộc nguyên tố R

  a) Thiết lập biểu thức tính nguyên khối của R theo hóa trị x ?

  b) Hãy tính % khối lượng của nguyên tố R đó trong hợp chất của nguyên tố R với oxi ( không cần xác định nguyên tố R )

  Bài 3 : Hợp chất A được cấu tạo bởi nguyên tố X hóa trị V với nguyên tố Oxi. Biết phân tử khối của hợp chất A bằng 142đvC. Hợp chất B được tạo bởi nguyên tố Y ( hóa trị y, 1 ≤ y ≤ 3 ) và nhóm SO4, biết rằng PTK của hợp chất A chỉ nặng bằng 0.355 lần phân tử hợp chất B. Tìm NTK của các nguyên tố x và y. Viết CTHH của hợp chất A và hợp chất B

  Bài 4 :

  a) Tìm CTHH của oxit sắt trong đó Fe chiếm 70% về khố lượng

  b) Khử hoàn toàn 2.4 gam hỗn hợp CuO và FexOy cùng số mol như nhau bằng hidro, thu được 1.76 gam kim loại. Hòa tan kim loại đó bằng dung dịch HCL dư thấy thoát ra 0.488 lít H2 ( ở đktc ). Xác định CTHH của oxit Sắt trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol chất hữu cơ X cần 1,12 lít oxi ở đktc. Dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình 1 đựng P2O5 khan và bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 0,9g và bình 2 tăng 2,2g. Xác định X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF