Tính CM của HCl biết trộn 50ml HCl với 15ml Ba(OH)2 thu được dung dịch có nồng độ 0,1M?

bởi Lan Anh 18/04/2019

A là dd HCl B là dung dịch Ba(OH)2

Trộn 50ml A với 50ml B thu được dd C. Thêm một ít vào C thấy có màu đỏ .Thêm từ từ dd NaOH 0.1M vào C cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy tốn hết 50ml dd NaOH.

Trộn 50ml A với 150ml B thu được dd D . Thêm một ít vào D thấy có màu xanh.thêm từ từ dd HNO3 0,1M và D cho tới khi quỳ trở lại màu tím.Thấy tốn hết 350ml dd HNO3.

Tính nồng độ mol dd A và B

Câu trả lời (1)

 • Đề đã đủ thông tin đâu? Thêm gì vào C thấy màu đỏ?

  bởi Nguyễn Thi 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Chai Chai

  Cho 8,8g hỗn hợp gồm Mg à MgO tác dụng vừa đủ với axit HCl 7,3% . Sau phản ứng thu dc 4,48 lít H2 ở đktc .

  a. Tính% về khối lượng của mỗi chất có trong hoonc hợp ban đầu?

  b. Tính khối lượng dung dịch axit HCl đã tham gia phản ứng ?

  c. Tính C% chất có trong dung dịch thu dc sau phản ứng ?\

  GIÚP MÌNH VS......Thanks mn nhiều!!!!

 • hi hi

  Câu 1: Độ tan của KCl ở 40o là 40 gam. Số gam KCl có trong 350g dung dịch bão hòa ở nhiệt dộ trên là bao nhiêu?

  Câu 2: Độ tan của muối ăn ( NaCl) ở 20o là 36g. Xác định nồng dộ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ trên

  Câu 3: Khi làm bay hơi 50g một dung dịch muối thì thu được 0,5g muối khang. Hỏi lúc đầu dung dịch có nồng độ phần trăm là bao nhiêu?

  Giải chi tiết giùm mình, mình sắp thi rồi, cám ơn nhiều

 • thu phương

  Cho C g hh Fe , FeCO3 hòa tan hêta trong 600ml đ HCm thu dk 6,72l hh khí có tỉ khối đối vs H2 là 8 và dd A.

  a,tinh Cm của dd HCm đem dùng

  b,tìm m

 • Phong Vu

  Trộn 100ml dd \(MgCl_2\) 2M với 150ml dd \(Ba\left(OH\right)_2\) 1,5M được dd A (D=1,12g/ml) và kết tủa B. Đem kết tủa B nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D

  a) Tính khối lượng rắn D

  b) Xác định nồng độ mol/l và nồng độ % của dd A( xem thể tích dd thay đổi không đáng kể)

 • hi hi

  cho 300 ml dung dịch CuSO4 vào 200ml dung dịch NaOH sau phản ứng thi đc 1 kết tủa. Đem nung kết tủa được 1,6 chất rắn

  a)Tính khối lượng của kết tủa
  b)Tính nồng độ mol các chất sau phản ứng HELP ME!!
 • Bảo Lộc

  Khi nung nóng Canxi Cacbonat( CaCO3) ở nhiệt độ cao trong lò nung thu được Canxi oxit(CaO) và khí Cacbonic (CO2). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng thay đổi như thế nào so với chất rắn ban đầu? Hãy giải thích.

 • Anh Trần

  đường bị lẫn bột sắt và bột lưu huỳnh nêu phương pháp tách từng chất ra khổi hỗn hớp

 • Sam sung

  Ngày chủ nhật xinh đẹp -- chỗ tui có bão

  Dành tặng đến các thánh 1 bài " thư giãn đầu óc "

  bài này tui thư giãn xong thấy toàn sao @@

  =============================

  Có 2 dung dịch H2SO4 ( dung dịch A ) và NaOH ( dung dịch B ) . Trộn 0,2 l dung dich A với 0,3 l dung dịch B được 0,5l dung dịch C . Lấy 20ml dung dịch C , thêm 1 ít quỳ tím vào thấy có màu xanh . Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quỳ tím ( đang ở màu xanh ) chuyển về màu tím thấy hết 40ml dung dịch axit . Trộn 0,3 l dung dịch dung dịch A với 0,2 l dung dịch B được 0,5l dung dịch D . Lấy 20ml dung dịch C , thêm 1 ít quỳ tím vào thấy màu đỏ . Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quỳ tím đổi thành màu tím thấy hết 80ml dung dịch NaOH

  a , Tính CM của 2 dung dịch A và B

  b , Trộn V (l) dung dịch NaOH và VA (l) dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E . Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100ml BaCl2 0,15M thu được kết tủa F . Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 1M thu được kết tuả G . Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262 g chất rắn . Tính tỉ lệ VA : VB

  ====================

  P/S : bài này đọc kĩ đề kẻo bội thực -- mik ko có quyền cho GP nhưng mong người tik có thể tik khoảng 2GP cho người trả lời chính xác .... thanks

 • Lê Bảo An

  Hỗn hợp gồm 3 oxit : Al2O3 ; MgO và Fe2O3 nặng 30 (g) . Hòa tan hỗn hợp bằng H2SO4 49% thì hết 158 (g) . Nếu hòa tan hỗn hợp bằng NaOH 2M thì hết 200ml . Tìm % khối lượng mỗi oxit

  Help me lolang

 • A La

  biết độ tan của nacl ở 0 độ c là 35 gam ở 90 độ là 50 gam . nếu làm lạnh 600 gam dd nacl bão hòa ở 90 độ tới 0 độ thì khối lượng dd thu được là bao nhiêu

  (đề hsg ) cần gấp please!!♥♥