YOMEDIA
NONE

Bài tập 44.2 trang 60 SBT Hóa học 8

Bài tập 44.2 trang 60 SBT Hóa học 8

Có CuSO4 và nước cất. Hãy tính toán và trình bay cách pha chế để có được những sản phẩm sau:

a) 50ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 1mol/l

b) 50g dung dịch CuSOcó nồng độ 10%.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.2

a) Pha chế 50ml dung dịch CuSO4 1M

nCuSO4 = CM.V = 1.0,05 = 0,05 mol

mCuSO4 = n.M = 0,05.160 = 8 gam

* Cách pha chế:

Cân 8g CuSO4 cho vào bình. Cho thêm từ từ nước cất vào bình và khuấy đều cho muối tan đến khi đủ 50ml. Ta được 50ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 1M

b) Pha chế 50g dung dịch CuSO4 10%

\({m_{CuS{O_4}}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{10.50}}{{100}} = 5g\)

mH2O = 50 - 5 = 45 gam

* Cách pha chế: cân lâ 5g CuSO4 cho vào cốc. Rót từ từ 45g nước cất, khuấy đều cho CuSO4 tan hết, ta được 50g dung dịch CuSO4 10%.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.2 trang 60 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Sasu ka

  cho 8 gam MgO tác dụng vừa đủ với 294 gam dung dịch H2SO4 . Tính nồng độ dung dịch H2SO4 đã phản ứng.Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Tách riêng các chất sau ra khỏi hỗn hợp :
  1. Bột sắt và muối ăn
  2. Bột than và mạt sắt
  3. Tinh bột và muối
  4. Bột sắn dây, muối ăn
  5. Bột sắt, lưu huỳnh, muối ăn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  1 hỗn hợp gồm H2 và O2 chiếm 6,72 lít(đttc). Khối lượng là 3,6 g. Tính % các chất trong hỗn hợp theo thể tích và khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  1.a) Oxi hóa hoàn toàn 1 lượng Al bằng khí 02. Sau pư khối lượng Al tăng lên 4,8 g. Tính mAl ban đầu.

  b) Oxi hóa hoàn toàn 7.8 g h.hợp gồm Mg và Al thu được 14.2 g 2 oxit. Tính % khối lượng mỗi kim loại ban đầu.

  2.Đem phân hủy 5.8 g Mg(OH)2 đến khối lượng không đổi thi khối lượng chất rắn giảm đi 1.8g. Biết quá trình phân hủy tạo thành oxit tương ứng và nước. Tính khối lượng chất rắn sau khi nung.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  ai có đề thi khảo sát, thi hs giỏi8 hóa k cho em xin ảnh làm thử ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào hai đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 11,2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl

  - Cho M gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4

  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Nung 400 gam đá vôi chứa 90% CaCO3, phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y.

  a) Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phản ứng phân hủy CaCO3 là 75%?

  b) Tình % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  ĐỐt cháy hoàn toàn 13,8 gam hh B gồm :C2H2 ; C2H4; C2H6 thu đc V lít khí CO2 (đktc) và 16,2 gam nước .Tính V và số mol hh B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Cho 43,7 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl sinh ra 15,68 lít khí H2(ở đktc).

  a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

  b) Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 gam Fe3O4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Câu 1: Dẫn \(14,8\) \(g\) oxit sắt qua khí CO dư thấy \(8,4\) \(g\) chất rắn

  a) Xác định CTHH của oxit

  b) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa?

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn \(1,12\) \(l\) \(C_2H_2\) (đktc)

  a) Viết PTHH

  b) Tính \(V_{kk}\) cần dùng biết trong không khí có chứa \(20\%\) \(V_{O_2}\)

  c) Tính \(V_{CO_2}\) (đktc) tạo thành trong phản ứng trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Bài toán 1: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư.

  a) Viết PTHH.

  b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)

  c) Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành ?

  Bài toán 2: Cho 5,4 gam nhôm phản ứng với dung dịch axit clohiđric (đủ) tạo thành muối nhôm clorua và khí hiđro.

  a) Viết PTHH

  b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc)

  c) Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành ?

  Bài toán 3: Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch có chứa 0,4 mol axit clohiđric thu được muối sắt (II) clorua và khí hiđro.

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ?

  b) Tính thể tích khí Hidro thu được ( ở đktc )

  c) Tính số mol muối sắt (II) clorua tạo thành ?

  Bài toán 4:

  Cho 9,2 gam natri vào nước (dư ) .

  a, Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b, Tính thể tích khí thoát ra(đktc) .

  c, Tính khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chát rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A và C và số MOL các chát có trong dung dịch D. Biết

  Fe+O2->Fe3O4

  Fe+HCl->FeCl2+H2

  Fe3O4+HCl->FeCl2+FeCl3+H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Cho các chất sau : CuO; Fe3O4; CaO; ZnO; P2O5; SO2; CO; Al2O3; K2O; dd KOH; dd H2SO4 loãng. Chất nào tác dụng với nhau từng đôi một.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Hiện tượng Giải thích. Viết PTHH

  Mẩu natri chuyển động như thế nào ?

  Mẩu natri có giữ mguyên hình dạng ban đầu không ?

  Khí thoát ra là khí gì ?

  Cách chứng minh khí đó.

  Sau khi kết thúc thí nghiệm, lấy 1 ml dung dịch đem cô cạn

  trên mặt kính đồng hồ sẽ thấy chất rắn trắng tạo thành, đó là

  natri hiđroxit (NaOH).

  Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ...................................

  Mình đang cần gấp! Mai học rồibucminh!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Cho 1 lượng hỗn hợp gồm Ag và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch axit H2SO4, thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau phản ứng thấy còn 6,25 g một chất rắn không tan. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1,cho 50ml dung dịch HNO3 8M được pha loãng đến 200ml tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 sau khi pha loãng

  2, cho 16gam CUSO4 hòa tan vào nước để thu được 20ml dung dịch.tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được

  3, cho 5,6g FE phản ứng hoàn toàn vs dung dịch HCL

  a,tính thể tích hidro thu được ở đktc

  b, tính khối lượng muối FECL2

  c, nếu dùng lượng hidro để khử 8g CUO thì thu được bao nhiêu gam CU

  d, nếu muốn thu lượng hidro thì cần bao nhiêu gam AL để tác dụng hoàn toàn vs dung dịch HCL

  HELP ME MAI PẢI NỘP RÙI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Phan biet 4 lo lo chua nuoc cat dung dich NaOH, dung dich HCl, dung dich NaCl bang cach nao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

  A. Phi kim đều dẫn điện , dẫn nhiệt

  B. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn và khí

  C. Phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp

  D.phi kim đều là các chất rất độc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Bài 1:Trộn lẫn 150ml dung dịch H2SO4 2M vào 200g dung dịch H2SO4 5M( D = 1,29g/ml ). Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4nhận được.

  Bài 2:Trộn 1/3 (l) dung dịch HCl (dd A) với 2/3 (l) dung dịch HCl (dd B) được 1(l) dung dịch HCl mới (dd C). Lấy 1/10 (l) dd C tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 8,61g kết tủa.

  a) Tính nồng độ mol/l của dd C.

  b) Tính nồng độ mol/l của dd A và dd B. Biết nồng độ mol/l dd A = 4 nồng dộ mol/l dd B.

  Bài 3:Trộn 200ml dung dịch HNO3 (dd X) với 300ml dung dịch HNO3 (dd Y) được dung dịch (Z). Biết rằng dung dịch (Z) tác dụng vừa đủ với 7g CaCO3.

  a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch (Z).

  b) Người ta có thể điều chế dung dịch (X) từ dung dịch (Y) bằng cách thêm H2O vào dung dịch (Y) theo tỉ lệ thể tích: VH2O: Vdd(Y) = 3:1.

  Tính nồng độ mol/l dung dịch (X) và dung dịch (Y)? Biết sự pha trộn không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

  Bài 4:Để trung hoà 50ml dung dịch NaOH 1,2M cần V(ml) dung dịch H2SO4 30% (D = 1,222g/ml). Tính V?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cho 2,24 lít khí CO2 (ĐKTC) vào bình chứa 150ml dd NAOH 1M.Hãy xác định muối tạo thành khối lượng bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  hãy cho biết các phương pháp điều chế clo?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất có CTHH CxHy. Sau đó ấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dd Ca(OH)2 dư thì thấy có 30g kết tủa và khối lượng dd giảm xuống 6g. Xác định CTHH của CxHy, biết CTHH này trùng với CT đơn giản nhất.

  Câu 2: Cho 16,8g muối cacbonat của một kim loại dd HCl dư thì thu được kí A. Sục toàn bộ khí A vào 150ml dd Ca(OH)2 1M thì thấy có 10g kết tủa. Xác định kim loại trên và CTHH của muối này?

  Câu 3: Nung hỗn hợp gồm CuO và FeO với C có dư thì được chất rắn A và khí B. Cho B tác dụng với nước vôi trong dư thì thu được 8g kết tủa. Chất rắn A tác dụng với 73g dd HCl 10% thì vừa đủ.

  a) Viết các PTHH.

  b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 33g hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 600ml dd HCl 1,5M. Hỏi hỗn hợp X có tan hết không?

  Câu 5: Cho 3,87g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250ml dd X chứa ãit HCl 1M và H2SO4 0,5M được dd B và 4,368 lít H2 (đktc).

  a) Hãy chứng minh rằng trong dd B vẫn còn dư axit?

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 6: Hòa tan 1,28g hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt trong dd HCl dư thấy thoát ra 0,224 lít khí (đktc), mặt khác lấy 6,4 hỗn hợp đó khử bằng H2 dư thì thu được 5,6g chất rắn.

  a) Viết PTHH.

  b) Xác định CT oxit sắt.

  Câu 7: Dẫn H2 dư qua 25,6g hỗn hợp A gồm Fe3O4, MgO, CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 20,8g chất rắn. Mặt khác 12,8g A tác dụng vừa đủ với 225ml dd HCl 2M.

  a) Viết các PTHH.

  b) Tính % các chất trong A.

  Câu 8: Cho dòng CO đi qua ống sứ đựng 31,2g hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng thu được chất rắn A. Cho khí đi ra khỏi ống sứ lội chậm qua 1 lít dd Ba(OH)2 0,2M thấy tạo thành 29,55g kết tủa. Tính khối lượng của A.

  Giúp mình với mấy bạn/Làm được câu nào thì làm nha!!!

  THANK YOU nhìu!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Bài 1: Làm bay hơi 300g nước ra khỏi 700g dd muối 12% nhận thấy có 5g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ % của dd muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

  Bài 2:

  a) Dung dịch axit clohidric HCl bán trên thị trường có nồng độ cao nhất là 37% khối lượng riêng D = 1,19 g/ml. Tính nồng độ mol của dd.

  b) Xác định nồng độ % của dd HCl 10,81 M có khối lượng riêng D = 1,17 g/ml

  Bài 3*: a) Hoà tan 2g NaCl trong 8g H2O. Tính nồng độ % của dd.

  b) Chuyển sang nồng độ % dd NaOH 2M có khối lượng riêng D = 1,08 g/ml.

  c) Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 3l dd NaOH 10% biết khối lượng riêng của dd là 1,115g/ml.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  LÀM GIÚP VỚI các chế!!!!!!!!!!

  HgO+O2------------->

  C5H+O2-------------->

  C4H9O+O2--------------->

  HgO+H2---------------->

  C5H+H2---------------->

  C4H9O+H2--------------->

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Hòa tan 30g SO3 vào nước được 250 ml dung dịch H2 SO4

  a Tính nồng độ mol của dung dịch thu được

  b Tính khối lượng este cần dùng để phản ứng hết với dung dịch ở trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1/ Với 280kg đá vôi có chứa 25% tạp chất thì có thể điều chế được bao nhiêu kg vôi sống, biết hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

  2/ Trộn 120g dung dịch KOH 20% với 280g dung dịch KOH 10% sẽ thu được dung dịch trên có nồng độ phần trăm là bao nhiêu ?

  3/ Hòa tan 8,1g kim loại M chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HCl thì thu được 10,08l khí (ở đktc). Vậy M là kim loại nào trong 4 kim loại: Fe, Cu, Al, Mg ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  trong một giờ thwucj hành bạn nam làm thí nghiệm như sau : Đặt cốc (1) đựng dd HCl và cốc (2) đựng dd H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng . sau đó Nam làm thí nghiệm :

  - thí nghiệm (1) : cho 13g kẽm vào cố 1 đựng HCl

  - thí nghiệm 2 : cho a gam nhôm vào cốc 2 đựng dd H2SO4

  khi cả kẽm và nhôm hoàn tan hoàn toàn thấy cân vẫn ở vị trí cân bằng . em hãy giúp nam tìm giái trị a

  giúp tui @Anh Hoàng Vũ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Câu 7: Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M có hóa trị II bằng ddHCl 14,6% vùa đủ thu được một dung dịch có nồng độ 24,15%. Tìm tên kim loại M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  1.Cho 13 g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn phản ứng với 1,2 mol HCl. Chứng tỏ rằng A đã tan hết.

  2. Cho 3,87 g hỗn hợp gồm Al, Mg phản ứng với 250 ml dd X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc được dd B và 4,368 lít khí. Chứng tỏ rằng dd B còn axit dư. Tính% khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Mọi người giúp mình nha!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại kiềm thổ R bằng ddHCl dư thu được một thể tích khí bằng thể tích của 5,76 gam khí oxi ở cùng đktc. Xác định tên kim loại R.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  4. Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :\(SO_2\underrightarrow{\left(1\right)}SO_3\underrightarrow{\left(2\right)}H_2SO_4\underrightarrow{\left(3\right)}Na_2SO_4\underrightarrow{\left(4\right)}BaSO_4\)
  \(\downarrow\left(5\right)SO_2\underrightarrow{\left(6\right)}H_2SO_3\underrightarrow{\left(7\right)}Na_2SO_3\underrightarrow{\left(8\right)}SO_2\) ( Từ H2SO4 \(\downarrow\left(5\right)\) nha )
  5. Một hỗn hợp A ở dạng bột gồng Mg và Al . Để tính thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp A người ta lấy 12,6g hỗn hợp A cho tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng , thu được 13,44 lít khí H2 ( ở đktc )
  a) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong A

  b) Tính khối lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  BỒI DƯỠNG HS GIỎI HÓA 8

  GIÚP EM VỚI MẤY ANH CHỊ :(

  Đề 2:

  Câu 1:

  1.1 Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

  a/ Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống vuốt nhọn có khí hidro đang thoát ra liên tục

  b/ Nung thuốc tím trong ống nghiệm, sau đó đưa que đóm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm đang nung

  1.2 Thay số thích hợp vào các chỉ số x,y rồi cân bằng các phản ứng cho duới đây:

  a/ NaOH + CO2 ➞ NaHCO3 + Na2COx + H2O

  b/ FeS2 + O2 ➞ COy + H2O

  c/ CHx + O2 ➞ COy + H2O

  d/ Fe3O4 + HCL ➞ FeClx + FeCl2 + H2O

  1.3 Từ các chất NaOH, ZnO, H2O, P, Fe3O4. Hãy viết các phương trình hóa học cần thiết điều chế muối sắt (II) photphat? (Ghi điều kiện phản ứng nếu có)

  Câu 2:

  2.1 Ở một nông trường, để tăng năng suất cây trồng, người ta bón phân urê (NH2)2 CO vào đất. Tính khối lượng nguyên tố Nitơ được đưa vào đất khi dùng 125kg phân urê chứa 15% tạp chất bón vào 1 hecta đất

  2.2 Xác định công thức hóa học của các chất trong các trường hợp sau:

  a/ Hợp chất khí AHx có chứa 25% khối lượng nguyên tố H và tỉ khối của AHx đối với khí oxi là 0,5

  b/ Hợp chất ROy có chứa 50% khối lượng nguyên tố R

  c/ Muối nitrat của kim loại R hóa trị III có chứa 67,6% khối lượng nguyên tố oxi

  Câu 3: Khử hoàn toàn 3,48g oxit RxOy cần 1,344 lít khí hidro, rồi cho toàn bộ kim loại thu được tác dụng với axit clohidric lấy dư, thấy có 1,008 lít khí hidro thoát ra theo sơ đồ phản ứng sau:

  R + HCl ➞ RCln + H2

  Hãy xác định R và oxit của nó? Cho biết n có thể có giá trị 1, 2 hoặc 3

  Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí Oxi, người ta nung 150g muối Kaliclorat KClO3 có MnO2 làm xúc tác. Sau phản ứng thu được hồn hợp A gồm 2 chất rắn có tổng khối lượng giảm 25,6% so với khối lượng KClO3 bạn đầu:

  a/ Tính thể tích khí Oxi điều chế được?

  b/ Hỗn hợp A gồm những chất nào? Khối lượng mỗi chất là bao nhiêu gam?

  Câu 5: Đốt m gam kim loại Natri trong bình chứa 22,4 lít không khí, rồi cho toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng vào lượng nước lấy dư thu được 6,72 lít khí hidro

  a/ Viết các phương trình hóa học?

  b/ Tính m? Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích không khí

  Lưu ý: Các thể tích khí trên đều do ở (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Những hợp chất có công thức hóa học sau KOH , CuCl2, Al2O3 , Zn SO4 , Cuo , zn(oh)2, H3PO4, cu SO4 , HNO3 . Hãy cho biết mỗi loại hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  nhờ giải thích dùm vài ht:
  1. Khi que đóm đang cháy có gió thổi thì lửa tắt, còn đống củi đang cháy có gió thổi thì cháy mạnh hơn? ( ở cùng đk về lượng oxi - câu quan trọng)
  2. Tại sao khi phân hủy nước H2 về bên cực âm, O2 về bên cực dương?
  3. Na đưa vào trong nước ko chìm, chạy trên mặt nước, biến thành giọt tròn màu trắng và cháy tỏa nhiệt lớn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho hh khí O2 và CO2, bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng từng chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Tìm các chất kí hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành sơ đồ pứ : a, A -> Cao -> Ca(OH)2 -> A -> Ca(HCO)3 -> CaCl2 -> A b, FeCl2 ->M ->N-> D-> CuSO2 c, CuSO4 -> B -> C -> D->Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Hỗn hợp A gồm \(\left\{{}\begin{matrix}Al\\Mg\end{matrix}\right.\) có tổng khối lượng là 15g được chia làm 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1 : Cho vào 600ml dd HCl nồng độ x M , thu được khí A và dd B . Cô cạn dd B thu được 27,9 g muối khan.

  -Phần 2 : Cho vào 800ml dd HCl nồng độ x M , làm tương tự thu được 32,35g muối khan.

  ________________________________________________________________________

  a/ Xác định thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp A

  b/ Tính x và thể tích khí H2 ở đktc.

  - Các bạn giúp mình nhé, cảm ơn các bạn nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Xác định nồng độ phần trăm của dd muối ăn bão hoà (ở 200C), biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là 36 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  1. Hoàn thành bảng sau cho phù hợp. Viết PTPƯ minh họa nếu có:

  Nội dung

  Khí oxi

  Khí hidro

  Nước

  1.T/c vật lí

  2. T/c hóa học

  3.Ứng dụng

  4.Điều chế

  Ko làm

  5. Cách thu

  Ko làm

  2. Nối cột I vs cột II

  Cột I

  Cột II

  a. Sự oxi hóa là

  b. Chất khử là

  c. Sự cháy là

  d. Sự oxi hóa chậm là

  e. Chất oxi hóa là

  1.Chất chiếm oxi của chất khác

  2.Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát ság

  3. Q.Trình oxi hóa xảy ra từ từ có tỏa nhiệt

  nhưng ko phát sáng.

  4. Sự t.dụng của 1 chất vs oxi

  5.Sự tách oxi ra khỏi 1 chất

  6.Chất nhường oxi cho chất khác

  3 Điền CTHH của các chất sao cho phù hợp để hoàn thành các bảng sau.Gọi tên các chất trog bảng:

  a)

  Kim loại

  Oxit

  Bazơ

  Muối

  = SO4

  - Cl

  = PO4

  - HCO3

  1 Na

  2 Mg

  3 Al

  4Fe ( ll)

  5 Fe ( lll)

  b)

  Oxit bazơ

  Bazơ tương ứng

  Oxit axit

  Axit tương ứng

  1 CUO

  5 P2O5

  2

  Al ( OH )3

  6

  H2CO3

  3 K2O

  7

  HNO3

  4

  Ca ( OH )2

  8 SO2

  4 trình bày khái niệm dung dịch chất tan dung môi dung dịch bão hòa dung dịch chưa bão hòa, độ tan của 1 chất trong nước.

  5 viết công thức tính C %=................ ; C m =............

  giúp mình giải bài này với ạ mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Đun 18,47 g PbO trong bình kín chứa 8,96lít khí H2(đktc). Sau một thời gian thu được 18,07g chất rắn A . Xác định thành phần % các chất trong A và thể tích khí trong bình sau phản ứng . Biết rằng các sp đã được làm nguội đến nhiệt độ thường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Đề 2.1

  Câu 19. Hợp chất nào sao đây là Oxit.

  A.NaCl B.NaOH C.Na2O D.NaNO3

  Câu 18. Hợp chất nào sao đây là Ba zơ

  A .K2O. B.KCl C.Ba(OH)2 D.HCl

  Câu 17. .Muối nào sao đây là muối A xit.

  A. CaCO3 B.Ca(HCO3)2 C. CaCl2 D.CaSO4

  Câu 16. Ba zơ nào sau đây tan được trong nước.

  A.Fe(OH)3 B.Cu(OH)2 C.NaOH D.Al(OH)3

  Câu 15. Cho các phản ứng hóa học sau:

  1, 4Na + O2 → 2Na2O 4,Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

  2, 2 KClO3 → 2KCl + 3O2 5, CaCO3 → CaO + CO2

  3, 2Al +Cl2 → 2AlCl3 6, K2O + H2O→ 2KOH

  Phản ứng nào là phản ứng phân hủy.

  A. 1,2,3 B.1,2,4 C.2,4,5 D.3,4,6

  Câu14) Nồng độ % của dung dịch là:

  A. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

  B. Số gam chất tan có trong 100g dung môi

  C. Số gam chất tan có trong 1lít dung dịch.

  D. Số gam chất tan tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà

  Câu 13) Hãy chọn phát biểu đúng nhất về dung dịch “ Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của”

  A. Chất rắn và chất lỏng C.Chất rắn và chất tan

  B. 2 chất lỏng D. Chất tan và dung môi

  Câu 12) Hòa tan 11,7g NaCl vào nước để được 0,5 lit dung dịch. Dung dịch có nồng độ mol là:

  A. 0,1M; B. 0,2M C.0,3M; D. 0,4M

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON