YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Hãy trình bày cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2M

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Khối lượng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO4 2%:

\({m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{2.150}}{{100}} = 3g\)

Sau khi pha loãng chỉ có sự thay đổi khối lượng dung dịch còn khối lượng chất tan không đổi nên

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa 3 g CuSO4 20% là:

\({m_d}_d = \frac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }} = \frac{{3.100}}{{20}} = 15g\)

Khối lượng nước cần pha chế là: mnước = 150 – 15 = 135 g

Pha chế: lấy 15 g dung dịch CuSO4 20% vào cốc thêm 135 g H2O vào và khuấy đều, được 150 g dung dịch CuSO4 2%

Câu b: 

Đổi 250 ml thành 0,25 lit

Số mol chất tan trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M

\({n_{NaOH}} = {C_M}.V = 0,5.0,25 = 0,125(mol)\)

Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

\(V' = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{C_M}^\prime }} = \frac{{0,125}}{2} = 0,0625(lit) = 62,5(ml)\)

Pha chế:

Đong lấy 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml.

Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đểu ta được 250 ml dung dịch 0,5M

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON