RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Hãy trình bày cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2M

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Câu a:

Khối lượng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO4 2%:

\({m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{2.150}}{{100}} = 3g\)

Sau khi pha loãng chỉ có sự thay đổi khối lượng dung dịch còn khối lượng chất tan không đổi nên

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa 3 g CuSO4 20% là:

\({m_d}_d = \frac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }} = \frac{{3.100}}{{20}} = 15g\)

Khối lượng nước cần pha chế là: mnước = 150 – 15 = 135 g

Pha chế: lấy 15 g dung dịch CuSO4 20% vào cốc thêm 135 g H2O vào và khuấy đều, được 150 g dung dịch CuSO4 2%

Câu b: 

Đổi 250 ml thành 0,25 lit

Số mol chất tan trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M

\({n_{NaOH}} = {C_M}.V = 0,5.0,25 = 0,125(mol)\)

Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

\(V' = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{C_M}^\prime }} = \frac{{0,125}}{2} = 0,0625(lit) = 62,5(ml)\)

Pha chế:

Đong lấy 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml.

Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đểu ta được 250 ml dung dịch 0,5M

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Trang

  Tính khối lượng FeSO4.7H2O cần dùng để khi hoà tan vào 372,2g H2O thì được dung dịch FeSO4 3,8%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Trang

  Hiđrocacbon A có tỉ lệ khối lượng giữa C và H là 6:1.Xác định công thức phân tử A,biết 1g A chiếm thể tích là 0,8 l (đktc).Viết công thức cấu tạo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Bài 1: Để điều chế 6,72l H2 (đktc). Hỏi:

  a, Cần lấy bao nhiêu g Zn tác dụng với dung dịch HCl dư? Viết phương trình phản ứng? Đó là phản ứng gì?

  b, Cần lấy bao nhiêu g dung dịch HCl ( biết 100g dung dịch này chứa 25g HCl nguyên chất) tác dụng Zn dư.

  c, Vẫn loại dung dịch HCl này cho biết lượng Zn và dung dịch HCl vừa đủ để điều chế 6,72l H2.

  Bài 2: Người ta dùng H2 để khử thủy ngân Ôxít ở nhiệt độ cao. Để thu được 2,01g thủy ngân.

  a, Tính VH2 (đktc) cần dùng?

  b, Để lượng H2 ở trên cần lấy bnhiêu g kim loại Zn hòa tan vào Axít Sunfuric loãng.

  Làm hộ mình với ^.^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Bài 6:

  Cho 43,7 gam hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl cho 15,68 lít khí H (ở đktc).

  A, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

  B, Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 g Fe3O4.

  Bài 7:

  Trong nông nghiệp người ta có thể dùng đồng (II) sunfat CuSO4 như một loại phân bón vi lượng để bón ruộng, làm tăng năng suất cây trồng. Nếu dùng 8 gam chất này thì có thể đưa vào đất bao nhiêu gam nguyên tố đồng.

  Bài 8:

  A, Oxit của một nguyên tố hóa trị IV chứa 13,4% khối lượng oxi. Cho biết tên nguyên tố.

  B, Cho biết tỷ số khối lượng của các nguyên tố C và S trong hợp chất cacbon đisunfua là mC/mS = 3/16. Hãy tính tỷ lệ số nguyên tử C và S trong cacbon đisunfua, tỷ lệ này có phù hợp với công thức hóa học của hợp chất là CS2 không?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  hòa tan hoàn toàn 14,9g hỗn hợp gồm Fe và Zn bằng dung dịch \(H_2SO_4\)loãng thu được 5,6 lít khí \(H_2\) ở đktc.tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  giúp với chiều thi rồi!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại R có hóa trị II vào dung dịch HCL dư. Sau phản ứng thu được dung dịch muố và 6,72lits khí H2 ở đktc. Em hãy cho biết kim loại R là kim loại nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  1 mẫu bạc có lẫn tạp chất nhôm và sắt. Làm thế nào để thu được bạc tinh khiết, biết rằng kim loại bạc không tan trong dung dịch H2SO4 loãng. Viết PTHH nếu có.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Hỗn hợp A gồm CH3COOH và C2H5OH. Chia hỗn hợp A làm 3 phần bằng nhau:

  Phần 1: Tác dụng Na (dư) thu được 5,6 lít khí (ở đktc).

  Phần 2: Cho tác dụng CaCO3 (dư) thu được 2,24 lít khí (ở đktc).

  Phần 3: Đun nóng với H2SO4 đặc để điều chế este.

  1) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  2) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A ban đầu.

  3) Tính khối lượng este thu được ở phần 3, biết hiệu suất phản ứng là 60%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  1. Cho 8,1g Al, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl.

  a, Hoàn thành phương trình hóa học.

  b, Tính thể tích khí hidro tạo thành (ở đktc)

  c, Tính khối lượng AlCl3AlCl3 tạo thành. (Biết Al=27, H=1, O=16, Cl=35.5).

  2. Cho 9,2g Na vào nước dư thì thu được dung dịch NaOH và khí H2H2. Tính thể tích khí H2H2. (đktc) thoát ra và khối lượng NaOH tạo thành?

  3. Cho 13gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl.

  1. Viết phương trình hóa học.

  2. Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc).

  3. Nếu dùng toàn bộ lượng H2H2 bay ra ở trên đem khử 12gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư bao nhiêu gam? (Zn=65; Cl=35.5; Cu=64; O=16; H=1)

  4.Cho 13 g Zn tác dụng với dung dịch có chứa 18,25 g HCl.

  a)Tính xem chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng dư là bao nhiêu?

  b)Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành sau phản ứng.

  c)Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Tính khối lg của CuSO4 có trong 375 tinh thể CuSO4 ngậm 5 phân tử H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Bài 1:Hỗn hợp khí A gồm O2 và SO2.Tỉ khối so với H2 là 24.Sau khi đốt nóng với xúc tác thích hợp được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 là 30.Hãy tính thành phần % các khí trong hỗn hợp A,B.

  Bài 2:Hỗn hợp khí A gồm CO và O2 có tỉ khối so vs N2 là 1,071 tạo nhiệt độ thích hợp cho phản ứng xảy ra trong bình kín đến thể tích không đổi thu được hỗn hợp khí có tỉ lệ về thể tích như sau:50% O2;12,5% CO.Tính hiệu suất của phản ứng đốt cháy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho hỗn hợp 26.2g Na và Na2O tác dụng với H2O dư thu được 6.72l khí H2 ở đktc

  A. Tính % m mỗi chất có trong hỗn hợp đầu

  u B. Tính m NaOH thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  a là dung dịch NaOH 0,2M; b lad dung dịch NaOh 0,5M

  a) Cần pha bao nhiêu ml a với 2,5 l b để được dung dịch c có nồng độ 0,3M

  b) Cho 0,5 l b phản ứng với 200 g dung dịch HCl 36,5 %. Tính khối lượng các chất tan trong phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Cho 20g MgO tan hết trong dd H2SO4 19,6% thu được dung dịch. Tính thể tích dd NaOH 2M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Đốt cháy hoàn toàn, một hợp chất X, cần dùng hết 10,08 lít O2 (ĐKTC). Sau khi phản kết thúc phản ứng, chỉ thu được 13,2 gam khí CO2 và 7,2gam nước.

  a) Tìm công thức hoá học của X (Biết công thức dạng đơn giản chính là công thức hoá học của X)

  b) Viết phương trình hoá học đốt cháy X ở trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Trộn 5,4g bột Al và 10g bột S rồi nung hỗn hợp ở nhiệt độ cao, pứ xảy ra hoàn toàn thu đc chất rắn X. Xác định % khối lượng mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  1, Cho 8,1g Al tác dụng với 200g dung dịch axit H2SO4 14,7%

  a, Viết PTHH. Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  b, Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

  2, Hòa tan hoàn toàn 4g magie oxit vào 200g dung dịch H2SO4 19,6%

  a, Có bao nhiêu gam axit tham gia phản ứng?

  b, Tìm nồng độ phần trăm của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Tính giá trị m

  bởi hồng trang 27/06/2019

  Dẫn một luồng khí CO dư qua hỗn hợp X gồm Fe\(_2\)O\(_3\)và CuO nung nóng thu được chất rắn Y, khí ra khỏi ống dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)\(_2\) dư, thu được 40 gan kết tủa hòa tan chất rắn Y vào trong dung dịch HCl dư thấy có 4,47 lít khí bay ra( ở đktc). Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  25g dung dịch NaOH 4% phản ứng được với bao nhiêm ml dung dịch CuSO4 0.5M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  câu 1 :Một hỗn hợp khí A gồm SO2 và CO2 có khối lượng là 22,8g .Ở đktc ,trong A thể tích khí CO2 gấp 2 lần thể tích khí SO2 .Tính thể tích mỗi khí trong A

  Câu 2 : Một hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al2O3 . Biết 0,5 mol hỗn hợp này có khối lượng mol trug bình 119,4 g/mol .Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Có ai có đề thi HSG hóa 8 k?!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 20g NaOH tác dụng với 80g dd HCl có nồng độ 49% đã lấy dư so với lượng cần thiết.

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c) Tính C% của các chất có trong dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)