Viết PTHH khi cho 800 ml H2SO4 0,25M tác dụng vừ đủ với 500g KOH?

bởi Hương Lan 16/04/2019

Cho 800 ml dung dịch H2SO4 0,25M tác dụng vừ đủ với 500 g dung dịch KOH

A) viết PTHH

B) tính C% của dung dịch KOH

C) thể tích khí CO2 vừa đủ tác dụng với dung dịch KOH kể trên để tạo thành muối axit

( PT phần C : CO2 + KOH ----> KHCO3)

mong mọi người giải đầy đủ dễ hiểu hộ mình

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2SO_4}=0,8.0,25=0,2mol\)

  H2SO4+2KOH\(\rightarrow\)K2SO4+H2O

  \(n_{KOH}=2n_{H_2SO_4}=0,4mol\)

  mKOH=0,4.56=22,4g

  C%\(=\dfrac{22,4.100}{500}=4,48\%\)

  CO2+KOH\(\rightarrow\)KHCO3

  \(n_{CO_2}=n_{KOH}=0,4mol\)

  \(V_{CO_2}=0,4.22,4=8,96l\)

  bởi Thái Tài 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan