AMBIENT

Nguyễn Bảo Linh's Profile

Nguyễn Bảo Linh

Nguyễn Bảo Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 36
Điểm 174
Kết bạn

Bạn bè (9)

Hoạt động gần đây (62)

 • Nguyễn Bảo Linh đã đặt câu hỏi: Toán học lớp 8 Cách đây 5 tháng

  Chứng minh rằng với m>0 phương trình 2mx=(m-1)x+m có nghiệm duy nhất x thoả mãn 0<x<1

 • Nguyễn Bảo Linh đã đặt câu hỏi: Toán học lớp 8 Cách đây 5 tháng

  Hưởng ứng ngày sách Việt Nam,2lớp 8a và 8b của 1trường THCS đã quyên gó được 108 cuốn. Tính số sách mỗi lớp quyên góp được, biết 7lần số sách của lớp 8a bằng 5lần số sánh của lớp 8b

  Các bạn giải nhanh giùm mk nhà 

  Thanks!

 • Nguyễn Bảo Linh đã trả lời trong câu hỏi: hỏi vui sorru Cách đây 5 tháng

  Khi 2=1+1

 • Nguyễn Bảo Linh đã đặt câu hỏi: Toán học lớp 8 Cách đây 6 tháng

  -2x^2+3x-1=0

 • Nguyễn Bảo Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tính S=a+b+c biết D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau Cách đây 6 tháng

  B. là đáp án của mk

 • Nguyễn Bảo Linh đã trả lời trong câu hỏi: Bình phương của căn bậc hai của 2sẽ là 2. Căn bậc hai của 2 là khoảng 1,41421 Cách đây 6 tháng

  Đáp án lqvoo số bn ạ

 • Nguyễn Bảo Linh đã đặt câu hỏi: Nhận thưởng Cách đây 6 tháng

  Bạn ơi nhận thuont từ chương trình kiểu gì nhi??

 • Nguyễn Bảo Linh đã đặt câu hỏi: Hoá học lớp 8 Cách đây 6 tháng

  Cách tí nào hiệu suất là gì bạn nhỉ??

 • Nguyễn Bảo Linh đã đặt câu hỏi: Lịch sử lớp 8 Cách đây 6 tháng

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1cua thực dân Pháp, xã hội VN có những tầng lớp nào?Thái độ chính trị của họ ra sao?

 • Nguyễn Bảo Linh đã kết bạn Nguyễn Minh Dũng Cách đây 6 tháng

Điểm thưởng gần đây (41)

 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Bảo Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng