YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (Hình 6.6, SGK), hãy ước lượng độ tan của các khí NO, O2 và N2 ở 20oC. Hãy chuyển đổi có bao nhiêu ml những khí trên tan trong 1 lit nước? Biết rằng ở 20oC và 1 atm, 1mol chất khí có thể tích là 24 lít và khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.2

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước cùng nhiệt độ, áp suất:

SNO = 0,006g/100g H2O

SO2 = 0,0045g/100g H2O

SN2 = 0,002g/ 100g H2O

* Chuyển đổi độ tan của các chất khí trên theo ml/1000ml H2O

\({S_{NO}}_{({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,006.24000.1000}}{{30.100}} = 48(ml/1000ml{H_2}O)\)

\({S_O}_{_2({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,0045.24000.1000}}{{32.100}} = 33,75(ml/1000ml{H_2}O)\)

\({S_N}_{_2({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,002.24000.1000}}{{28.100}} = 17,14(ml/1000ml{H_2}O)\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Aser Aser

  Xác định khối lượng KCL tách ra khỏi dung dịch sau khi làm nguội 604 gam dung dịch bão hòa ở 80 độ Cxuống 20 độ C.Biết độ tan của KCL ở 80 độ C là 51 gam và ở 20 độ C là 34 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  1/ Biết độ tan của NaCl ở 90oC là 50g và ở 10oC là 35g. Hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch NaCl bão hòa từ 90oC xuống 10oC thì số gam NaCl bị tách ra là bao nhiêu ?

  2/ Hòa tan 4g hỗn hợp muối XCO3 và YCO3 bằng hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch A và v lít khí B (ở đktc), cô cạn dung dịch A thu được 4,55g muối khan. Giá trị của V là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  1. Ở 12 ° C có 1335g dung dịch đồng sunfat bão hoà. Đun nóng dung dịch lên đến 90 °C. Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam đồng sunfat để được dung dịch bão Hòa ở nhiệt độ này.

  Biết là 12 ° C, độ tan của đồng sunfat là 33,5 và ở 90 °C là 80.

  Đáp số: khối lượng đồng sunfat cần thêm vào dung dịch là 465g

  2. Ở 40 °C, Độ tan của \(K_2SO_4\)là 15. Hãy tiếng lồng độ phần trăm của dung dịch \(K_2SO_4\) Bão hoà nhiệt độ này

  Đáp số: C%=13,04%

  3. Cho 0,2 mol đồng(II) ôxít tan trong \(H_2SO_4\) 20 % đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 10 độ C. Tính khối lượng tinh thể \(CuSO_4.5H_2O\) Đã tách khỏi dung dịch biết rằng độ tan của đồng sunfat ở 10 °C là \(\dfrac{17,4g}{100gH_2O}\)

  Đáp số: lượng CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch là 30,7g

  4. Cho 2,3g Na tan hết trong 47,8ml nước Thu được dung dịch natri hiđrôxít và có khí hiđrô thoát ra. tính nồng độ phần trăm của dung dịch natri hiđrôxít

  Đáp số: C% (NaOH) =8%

  5. Tính độ tan của \(Na_2SO_4\) ở 10 độ C và nồng độ phần trăm của dung dịch bão Hòa \(Na_2SO_4\) ở nhiệt độ này. Biết rằng ở 10 ° C khi hòa tan 7,2g \(Na_2SO_4\) Vào 80g nước thì thu được dung dịch bão Hòa \(Na_2SO_4\)

  Đáp số: S=9g và C%=8,257%

  6. Cho 50ml dung dịch HNO3 40 % có khối lượng riêng là 1,25g/ml. Hãy:

  a. Tìm khối lượng dung dịch HNO3 40%?

  b. Tìm khối lượng HNO3

  c. Tìm nồng độ mol/l của dd HNO3 40%?

  Đáp số:

  a. \(m_{dd}=62,5g\)

  b. \(m_{HNO_3}=25g\)

  c. \(C_{M\left(HNO_3\right)}=7,94M\)

  7. Ở 85 °C có 1877 làm dung dịch bão Hòa đồng sùnat. làm lạnh dung dịch xuống còn 25 °C. hỏi có bao nhiêu gam \(CuSO_4.5H_2O\) tách khỏi dung dịch. Biết độ tan của đầu xuân phát tài 85 °C là 87,7 và ở 25 °C là 40

  Đáp số: lượng \(CuSO_4.5H_2O\) tách khỏi dung dịch là 961,75g

  8. Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được trong mỗi trường hợp sau

  a. Hòa tan 20g NaOH vào 250g nước. Cho biết \(D_{H:O}=\dfrac{1g}{ml}\), Coi như thể tích dung dịch không đổi

  b. Hòa tan 26,88l khí hiđrô clorua ở điều kiện tiêu chuẩn vào 500ml nước thành dung dịch axit HCl . Coi như thể dung dịch không đổi

  c. Hòa tan 28,6 gam Na2CO3.10H2O và một lượng nước vừa đủ để thành 200ml dung dịch Na2CO3.

  Đáp số:

  a. \(C_{M\left(NaOH\right)}=2M\)

  b. \(C_{M\left(HCl\right)}=2,4M\)

  c. \(C_{M\left(Na_2CO_3\right)}=0,5M\)

  Làm giúp mk nhanh nhé các bn chuyên hoá ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  <Tiếp theo>

  4. Làm bay hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam dung dịch muối 12% nhận thấy có 5 gam muối tách ra khỏi dung dịch chưa bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện thí nghiệm trên.

  5. a) Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu được dung dịch mới có nồng độ 25% ?

  b) Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi hòa tan 12,5 gam CuSO4.5H2O vào 87,5 ml nước. Biết thể tích dung dịch thu được bằng thể tích của nước.

  6. Đồ thị sau biểu thị sự phụ thuộc độ tan của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ.

  ( Hình 5.2)

  a) Chất có độ tan tăng dần theo nhiệt độ là

  A. X, Y, Z. B. Y, Z, T. C. X, Z, T. D. X, Y, T

  b) Ở 25°C, chất có độ tan lớn nhất là

  A. X B. Y C. Z D. T

  c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ là

  A. T B. Z C. Y D. X

  Hết rồi! hehe . Cảm ơn mọi người!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho biết độ tan của CuSO4 ở 5oC là 15g và ở 80oC là 50g . Hỏi khi làm lạnh 600g dd bão hòa CuSO4 ở 80oC xuống 5oC thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. 5H2O thoát ra?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Bài 1:

  a. Hãy tính số g chất tan có trong 300 ml dung dịch Na2SO4 0,5 M

  b. Hãy tính nồng độ mol của 17,4 g K2SO4 trong 400 ml dung dịch

  Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 2,5 g kim loại nhôm vào dung dịch HCl 20%. Theo sơ đồ: Al+HCl--->AlCl3+H2

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b. Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC

  c. Tính khối lượng dung dịch HCl 20% cần dùng

  (Cho Fe=56; H=1; Cl=35.5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  1. Xác định lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548g dd muối ăn bão hòa ở 500C xuống 00C. Biết độ tan của NaCl ở 500C là 37g và ở 00C là 35g.

  2. Hòa tan 450g KNO3 vào 500g nước cất ở 2500C ( dung dịch X). Biết độ tan của KNO3 ở 200C là 32g. Hãy xác định khối KNO3 tách ra khỏi dd khi làm lạnh dd X đến 200C.

  3. Cho 0.2 mol CuO tan hết trong dd H2SO4 20% đun nóng ( lượng vừa đủ). Sau đó làm nguội dd đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4. 5H2O đã tách ra khỏi dd, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17.4g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  a/ Tính khối lượng muối NaCl có thể tan trong 250g nước ở 25 độ C. Biết rằng nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Tính khối lượng AgNO3 kết tinh khỏi dd khi làm lạnh 450g dd AgNO3 bão hòa ở 80oc xuống 20oc.Biết độ tan của AgNO3 ở 80oc và 20oc lần lượt là 652 và 167

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Làm lạnh 300g dd AlCl3 bão hòa ở 70oc xuống 20oc.Tính khối lượng muối kết tinh thu đc ,biết độ tan của AlCl3 ở 70oc =48,1 và độ tan của AlCl3 ở 20oc =44,9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Dung dịch muối ăn bão hòa ở 20 độ C có nồng độ 26,5%. Tính độ tan của muối ăn ở nhiệt độ đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Xác định khối lượng CuSO4 kết tinh trở lại khi làm lạnh 400g dung dịch CuSO4 bão hòa ở 80°C xuống 25°C . Biết độ tan của CuSO4(80°C) =50g ; độ tan của CuSO4(25°C)=40g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  làm bay hơi 320g dd KAl(SO4)2 bão hòa ở 20 độ người ta thu được 160g H2O. Xác định lượng KAL(SO4)2.12H2O kết tinh lại ở 20độ C bk nồng độ dung dịch KAl(SO4)2 bão hòa ở 20 độ = 5,5 %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Mọi người giúp em làm bài tập các bài tập này nha. Bài nào cũng được ạ. Cảm ơn mọi người!

  1. Hòa tan hết 26,5 gam NaCl trong 75 gam H2O ở 20°C được dung dịch X. Cho biết dung dịch X là bão hòa hay chưa bão hòa. Giải thích. Biết rằng độ tan của NaCl trong nước ở 20°C là 36 gam.

  2. a) Hòa tan hết 7,18 gam NaCl vào 20 gam nước ở 20°C được dung dịch bão hòa. Xác định độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó.

  b) Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn bão hòa (ở 20°C), biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là 36 gam.

  3. Hòa tan hết 5,72 gam Na2CO3 . 10 H2O (sô đa tinh thể) vào 44,28 ml nước. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

  Cảm ơn mọi người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1.a)Tính độ tan của đường ở 25độ C, biết ở biết ở nhiệt này 60g nước hòa tan được 24g đường.

  b) dung dịch muối ăn được pha từ 20g muối ăn và 40g nước. Tính nồng độ phầm trăm của dung dịch đó

  c) gọi tên các chất sau MgO, Fe(OH)3, H2SO4, NaH2PO4,, P2O5, HNO3, Fe(OH)2,K2SO4

  2. Cho 2,3g kim loại Natri và nước sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là bazo và khí.

  a) Tính khối bazo tạo thành sau phản ứng

  b) Cho 2,3g kim loại Natri vào 7,2g nước.Tính khối lượng chất cỏn dư

  MÌNH ĐANG CẦN GẤP GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH CẢM ƠN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  1) 1.Khi đưa 52.8 g dung dịch KNO3 bão hòa ở 210C lên 800C phải thêm bao nhiêu gam KNO3 nữa để có dung dịch bão hòa. Biết SKNO3(210C)=32g và SKNO3(800C)=170g

  2.Tính nồng độ % của dung dịch bão hòa KNO3 ở 800C ?

  2) 1. Oxi hòa tan hoàn toàn một phi kim A bằng khí oxi thấy khối lượng sản phẩm B tăng 100% so với ban đầu. Xác định A ? Biết rằng 1 lít khí B ở đktc có khối lượng 20/7g

  2. Khử hoàn toàn 16g một oxit kim loại X cần 6.72 lít khí hidro ở đktc. Hòa tan hoàn toàn lượng kim loại X sinh ra thì cần 400ml dung dịch HCL 1M. Xác định oxit của kim loại X?Biết hóa trị của kim loại biến thiên từ 1-3

  3)Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X hai nguyên tố trong khí oxi thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng mCO2:mH2O=77:18. Cho bay hơi hoàn toàn 5,12g X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1.69g khí nito cùng đk. Xác định CTHH của X ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Ở 20 độ C khi hoà tan 60gam KNO3 vào 190 nước thì thu được dung dịch bão hoà.Tính độ tan KNO3 ở nhiệt độ đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Làm thế nào để biết dung dịch đó bão hòa hay chưa bão hòa qua tính toán? Mình đang cần gấp mn giúp mình vs, mình cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Xác định khối lượng muối kali clorua kết tinh đc sau khi làm nguội 604g dd bão hòa ở 800C xuống 200C . Độ tan của KCl ở 800C bằng 51g ở 200C là 34g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20 độ C), cứ 10 gam nước có thể hoà tan tối đa 3,6 gam muối ăn hoặc 20 gam đường. Xác định độ tan trong nước của muối ăn và đường ở 20 độ C

  Giúp mình với cần gấp lắm lun

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1) Tính xem có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh trở lại khi làm lạnh 560 gam dung dịch NaNO3 bão hòa từ 100°C xuống 20°C, biết độ tan NaNO3 ở 100°C là 180g và ở 20°C là 88g.

  2) Một dung dịch NaCl nóng chứa 60 gam NaCl trong 120 gam muối được làm lạnh về 20°C biết độ tan NaCl ở 20°C là 36g . Hãy cho biết:

  a) Khối lượng của NaCl tan trong dung dịch

  b) Khối lượng của NaCl tách ra khỏi dung dịch

  Mấy a c giỏi hóa ơi giúp e vs thank a c trc ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Ở 85 độ C có 1887 g dd bão hòa CuSO4. Làm lạnh dd xuống còn 25 độ C . Hỏi có bao nhiêu gam dd tách ra khỏi dd. Biết S của CuSO4 ở 85 độ C là 87,7 và ở 25 độ C là 40.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON