ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (Hình 6.6, SGK), hãy ước lượng độ tan của các khí NO, O2 và N2 ở 20oC. Hãy chuyển đổi có bao nhiêu ml những khí trên tan trong 1 lit nước? Biết rằng ở 20oC và 1 atm, 1mol chất khí có thể tích là 24 lít và khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.2

 
 

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước cùng nhiệt độ, áp suất:

SNO = 0,006g/100g H2O

SO2 = 0,0045g/100g H2O

SN2 = 0,002g/ 100g H2O

* Chuyển đổi độ tan của các chất khí trên theo ml/1000ml H2O

\({S_{NO}}_{({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,006.24000.1000}}{{30.100}} = 48(ml/1000ml{H_2}O)\)

\({S_O}_{_2({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,0045.24000.1000}}{{32.100}} = 33,75(ml/1000ml{H_2}O)\)

\({S_N}_{_2({{20}^o}C,1atm)} = \frac{{0,002.24000.1000}}{{28.100}} = 17,14(ml/1000ml{H_2}O)\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.2 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thuy tien

  Tìm kim loại r

  bởi thuy tien 03/04/2019

  cho 13,1 gam hon hop B gom R va \(R_2O\)( R la kim loai chi co hoa tri I) vao nuoc du. Ket thuc phan ung thu duoc dd kiem chua 20 gam chat tan va thoat ra 3,36 lit khi o dktc. Tim kim loai R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tay Thu

  Xác định độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18 C, biết ở nhiệt độ này, hoà tan hết 143g Na2CO3.10H2O trong 250g nước thì được dung dịch bão hoà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Làm lạnh 500g dung dịch Na2CO3 bão hoà ở 60 độ C xuống 0 độ C thì thấy có x gam chất rắn kết tinh tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của Na2CO3 ở 60 độ C và 0 độ C lần lượt là 46,2g và 7,24g. Tính khối lượng x trong mỗi trường hợp sau:

  a) Chất rắn kết tinh là Na2CO3.

  b) Chất rắn kết tinh là Na2CO3. 10 H2O.

  ( Đề thi chọn đội tuyển hoá 9 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2008-2009).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  !!!!!!!!!!!!!!!!

  1/Cho biết độ tan của chất D ở \(^{10^0C}\) là 15g, còn ở \(^{90^0C}\) là 50g. Hỏi khi làm lạnh dung dịch bão hòa ở 90C xuống 10C thì có bao nhiêu gam kết tủa ?

  2/ Hòa tan hết 0,2 mol CuO trong dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), đun nóng, sau đó làm nguội đến \(^{10^0C}\). Tính khối lượng CuSO4 . 5H2O tách khỏi dung dịch. Biết SCuSO4 (\(^{10^0C}\)) = 17,4g

  3/ Hòa tan 450g KNO3 vào 500g nước cất ở 2500C (Dung dịch X). Biết độ tan của KNO3 ở 200C là 32g. Hãy xác định khối lượng KNO3 tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh dung dịch X đến 200C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Biết độ tan của NaCl ở 20oC là 35,9g.

  a. Tính nồng độ % của dd NaCl bão hòa ở nhiệt độ đó.

  b. Nếu đun nóng 200g dd trên để 50g nước bay hơi đi rồi lại để dd trở về 20oC thì có bao nhiêu gam NaCl lắng lại đáy cốc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  hòa tan hoàn toàn 16,25g kl M ( chưa dõ hóa trị ) vào dd axit HCl. Khi phản ứng kết thúc thu được 5,6l H2 (đktc)

  a, Xác định kl M trong số các kl sau: Na=23 ; Cu=64 ; Zn=65.

  b, Tính thể tích dd HCl 0,2M cần dùng để hòa tan hết lượng kl này.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Xác định độ tan của muối natri cacbonat trong nước ở 18oC. Biết ở nhiệt đọ này khi hòa tan hết 53g natri cacbonat vào 250g nước thì thu được dung dịch bảo hòa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Bài 1: Hòa tan 7,18g muối NACl vaog 20g nước ở 20 độ c thì được dung dịch bão hòa

  Tính độ tan của NaCL ở nhiệt độ trên

  Tính nồng độ phần trăm của dung dịch trên.

  Bài 2: Cho 6,5 g kẽm tác dụng hết với 100ml dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  Bài 3: Hòa tan 6,5 g kẽm bằng dung dịch axit clohidric

  a) thể tích H2 sinh ra (đktc)?

  b) Nếu dùng thể tích H2 trên để khử 19,2 g sắt III oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt

  Bài 4: Cho 200 dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa hết với 100g dung dịch HCl. Tính

  a) Nồng độ muối thu được sau phản ứng?

  b) Tính nồng độ axit HCl. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn?

  Bài 5: Cho 6,5g sắt vào 100ml dung dịch HCL 1M. Hãy:

  a) Tính lượng khí H2 tạo ra ở đktc?

  b) Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu? Nồng độ các chất sau phản ứng?

  Bài 6: Khử hoàn toàn 48g đồng (II) oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao

  a) Tính số gam đồng kim loại thu được?

  b) Tính thể tích H2 (đktc) cần dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  tính khối lượng NaCl có thể tan trong 750 g nước ở 250c. biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Hòa tan 42g CuSO4 vào 200g nước hỏi thu được dung dich bão hòa hay chưa? Biết SCuSO4,200c = 31,6 g

  Hòa tan 500g đường vào 150g nước hỏi thu được dung dich bão hòa hay chưa? Biết Sđường,250c = 204g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Tính % về khối lượng Sắt Sunfat kết tinh trong FeSO4.7H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tính khối lượng muối NaCl có thể tan trong 830g H2O ở 25độ C Tính nồng độ dung dịch bão hoà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Xác định chất tan và tinh khối lg dung dịch thu được cua thí nghiệm:hòa tan hoàn toàn 2,3gam Na vào 100g nước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1