ON
YOMEDIA
VIDEO

Chất có độ tan tăng dần theo nhiệt độ là?

<Tiếp theo>

4. Làm bay hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam dung dịch muối 12% nhận thấy có 5 gam muối tách ra khỏi dung dịch chưa bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện thí nghiệm trên.

5. a) Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu được dung dịch mới có nồng độ 25% ?

b) Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi hòa tan 12,5 gam CuSO4.5H2O vào 87,5 ml nước. Biết thể tích dung dịch thu được bằng thể tích của nước.

6. Đồ thị sau biểu thị sự phụ thuộc độ tan của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ.

( Hình 5.2)

a) Chất có độ tan tăng dần theo nhiệt độ là

A. X, Y, Z. B. Y, Z, T. C. X, Z, T. D. X, Y, T

b) Ở 25°C, chất có độ tan lớn nhất là

A. X B. Y C. Z D. T

c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ là

A. T B. Z C. Y D. X

Hết rồi! hehe . Cảm ơn mọi người!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 4:

  mct trong dd ban đầu = \(\dfrac{700.12}{100}\) = 84(g)
  mct trong dd bão hoà = 84-5 = 79(g)
  mdd bão hoà = 700-300-5 = 395 (g)
  \(\rightarrow\) C% = \(\dfrac{79.100}{395}\) = 20%

    bởi Nguyễn Dương 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1