ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548g dd muối ăn bão hòa ở 500C xuống 00C

1. Xác định lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548g dd muối ăn bão hòa ở 500C xuống 00C. Biết độ tan của NaCl ở 500C là 37g và ở 00C là 35g.

2. Hòa tan 450g KNO3 vào 500g nước cất ở 2500C ( dung dịch X). Biết độ tan của KNO3 ở 200C là 32g. Hãy xác định khối KNO3 tách ra khỏi dd khi làm lạnh dd X đến 200C.

3. Cho 0.2 mol CuO tan hết trong dd H2SO4 20% đun nóng ( lượng vừa đủ). Sau đó làm nguội dd đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4. 5H2O đã tách ra khỏi dd, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17.4g.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(CuO\left(0,2\right)+H2SO4\left(0,2\right)\rightarrow CuSO4\left(0,2\right)+H2O\left(0,2\right)\)

  \(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H2O}=0,2.18=3,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H2SO4}=0,2.98=19,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddH2SO4}=\dfrac{19,6}{20\%}=98\left(g\right)\)

  Khối lượng nước trong dd H2SO4 là: 98 - 19,6 = 78,4 (g)

  Khối lượng nước sau phản ứng là: 78,4 + 5,6 = 82 (g)

  Gọi khối lượng CuSO4 . 5H2O thoát khỏi dd là x.

  Khối lượng CuSO4 kết tinh là 0,64x

  Khối lượng CuSO4 ban đầu là: 0,2 . 160 = 32 (g)

  Khối lượng CuSO4 còn lại là: 32 - 0,64x

  Khối lượng nước kết tinh là: 0,63x (g)

  Khối lượng nước cònlại là: 82 - 0,36x (g)

  Độ tan của CuSO4 ở 100oC là 17,4g nên ta có: \(\dfrac{32-0,64x}{82-0,36x}=\dfrac{17,4}{100}\)

  \(\Leftrightarrow x\approx30,71\left(g\right)\)

    bởi Phạm Vy 20/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1