YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 41.1 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.1 trang 56 SBT Hóa học 8

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK), hãy ước lượng độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl và Na2SO4 ở nhiệt độ :

a) 20°C.

b) 40°C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.1

Theo đồ thị, độ tan của muối vào khoảng:

  NaNO3 KBr KNO3 NH4Cl NaCl Na2SO4
20oC 82g 60g 25g 38g 32g 55g
40oC 102g 78g 60g 48g 34g 49g

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.1 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON