ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 41.5 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.5 trang 56 SBT Hóa học 8

Biết độ tan của muối KCl ở 20oC là 34g. Một dung dịch KCl nóng có chưa 50g KCl trong 130g H2O được làm lạnh về nhiệt độ 20oC. Hãy cho biết:

a) Có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch?

b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.5

 
 

a) 100g H2O ở 20ºC hòa tan được 34g KCl

130g H2O ở 20ºC hòa tan được x?g KCl

\(x = {m_{KCl}} = \frac{{130.34}}{{100}} = 44,2g\)

b) Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch:  mKCl = 50 - 44,2 = 5,8(g)

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.5 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1