ON
YOMEDIA
VIDEO

Hỏi khi làm lạnh 600g dd bão hòa CuSO4 ở 80oC xuống 5oC thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. 5H2O thoát ra?

Cho biết độ tan của CuSO4 ở 5oC là 15g và ở 80oC là 50g . Hỏi khi làm lạnh 600g dd bão hòa CuSO4 ở 80oC xuống 5oC thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. 5H2O thoát ra?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Giải:

  *Ở 80oC

  -Cứ 100g nước thì hòa tan được tối đa 50g CuSO4 tạo thành 150g dd CuSO4 bão hòa

  -Cứ x g nước hòa tan được tối đa y g CuSO4 tạo thành 600g dd CuSO4 bão hòa

  => mH2O 80oC = x = \(\dfrac{600.100}{150}\) = 400g

  => mCuSO4 80oC = y = mdd - mH2O = 600 - 400 = 200 g

  Gọi a là số mol của CuSO4. 5H2O (a>0)

  => nCuSO4 trong CuSO4. 5H2O = a (mol)

  => mCuSO4 trong CuSO4. 5H2O = 160a (g)

  nH2O trong CuSO4. 5H2O = 5a (mol)

  => mH2O trong CuSO4. 5H2O = 5a .18 = 90a (g)

  *Ở 5oC ta có:

  \(\dfrac{15}{100}\) = \(\dfrac{200-160a}{400-90a}\)

  => 15(400 - 90a) = 100(200 - 160a)

  ⇔ 6000 - 1350a = 20000 - 16000a

  ⇔ 16000a - 1350a = 20000 - 6000

  ⇔ 14650a = 14000

  ⇔ a = 14000 : 14650

  ⇔ a ≈ 0,96 (mol) (TMĐK)

  => Khối lượng của CuSO4. 5H2O thoát ra khỏi hỗn hợp là:

  mCuSO4 . 5H2O = (160 + 5.18) 0,96 = 240g

  Vậy...

    bởi Trần Văn Luật 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1