YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 41.7 trang 57 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.7 trang 57 SBT Hóa học 8

Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200g dung dịch bão hòa NaNO3 ở 50oC, nếu dung dịch này được làm lạnh đến 20oC?

Biết SNaNO3(50ºC) = 114(g); SNaNO3(20ºC) = 88(g)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.7

Ở 50ºC, 100g H2O hòa tan được 114g NaNO3

⇒ mdd = 100 + 114 = 214(g)

Nghĩa là trong 214g dung dịch có 114g NaNO3 được hòa tan

Vậy 200 g dung dịch có khối lượng chất tan:

\({m_{NaN{O_3}}} = \frac{{200.114}}{{214}} = 106,54g\)

* Khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 20ºC

Gọi x là khối lượng của NaNO3 tách ra khỏi dung dịch.

mdd NaNO3 = (200 - x) (g)

Theo đề bài: Ở 20ºC, 100g H2O hòa tan được 88g NaNO3

⇒ Khối lượng dung dịch ở 20ºC là: 100 + 88 = 188(g)

Nghĩa là trong 188g dung dịch có 88g NaNO3 được hòa tan

Trong (200 – x) g dung dịch có khối lượng NaNO3 hòa tan là:

\({m_{NaN{O_3}}} = \frac{{(200 - x).88}}{{188}}(g)\,\,\,\,(2)\)

Từ (1) và (2) ta có:

\(106,54 - x = \frac{{(200 - x).88}}{{188}}\)

Giải phương trình ta có: x ≈ 24,29g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.7 trang 57 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON